Hoppa till innehåll

Brandsäkerheten i byggnader

 

Förstahandssläckningsutrustning 

I anvisningarna presenteras räddningsmyndigheternas syn på att det finns tillräckligt med förstahandssläckningsutrustning i byggnaden.

Placering av primärsläckningsutrustning i en byggnad - anvisning för verksamhetsutövare (pdf) 

 

Baracker

Denna guide definierar de viktigaste brandsäkerhetsaspekterna vid placering av stora byggbodar på byggarbetsplatsen.

Brandsäkerheten i baracker och barackhelheter vid stora byggarbetsplatser (pdf)

 

VIRVE

I den här guiden går vi igenom grunderna i VIRVEs behovsbedömning och planering.

Planering och installation av VIRVE i samband med nybyggen (pdf, på finska)

 

Planering av räddninsväg

I denna vägledning diskuteras de viktigaste målen för utformning, genomförande och underhåll av nödtillfartsvägen.

Planering och byggande av räddningsväg (pdf)

 

Solenergisystemer

Brandsäkerhetsanvisningarna för solcellsanläggningar innehåller de viktigaste säkerhetsföreskrifterna och anvisningarna. Guiden behandlar planering, genomförande, drift och underhåll av nya solenergisystem som ska implementeras. Om det är möjligt kan anvisningarna tillämpas på befintliga objekt som en rekommendation för att förbättra säkerheten.

Solenergisystemens brandsäkerhet (pdf)

 

Laddningsstationer för elbilar

Laddningsstationer för elbilar vid en fastighet - anvisning för verksamhetsutövare (pdf, på finska) innehåller rekommendationer relaterade till design och konstruktion av laddpunkter enligt expertutlåtande från räddningsverket. Rekommendationerna utgår från räddningsinsatsernas arbetarskyddsbehov och genomförandet av god brandsäkerhet i byggnaden. Anvisningarna gäller för nya projekt och installationer. I samband med ändrings- och renoveringsarbeten av befintliga objekt rekommenderas att instruktionerna beaktas i tillämpliga delar.  

 

Anvisninar för ansvariga

En särskild brandsyn är en brandbesiktning som utförs på byggarbetsplatsen före igångsättningsbesiktningen av byggnaden. En särskild brandsyn utförs av räddningsmyndigheten. Idrifttagningsbesiktningen utförs av byggnadstillsynsmyndigheten. 
Alla erforderliga tillståndshandlingar stämplade av myndigheten ska finnas tillgängliga för kontroll, inklusive brandteknisk plan eller promemoria.
 

Anvisning för ansvariga arbetsledare om särskild brandsyn (pdf, på finska)