Hoppa till innehåll

Automatiska brandlarm och sprinkleranläggningar

 

Objektkort och målritning

Ett objektkort och en objektritning upprättas för mål med automatisk branddetektor, automatisk släckutrustning och/eller brandtekniskt rökutsugssystem. Ett objektkort och en objektritning upprättas även för mål där farliga kemikalier förvaras.


Innehållet på objektkortet har uppdaterats för att bättre återspegla förändringar i driftsmiljön. När du gör uppdateringar av objektkortet, ta i bruk den uppdaterade objektkort bottnen.


En målritning levereras som en bilaga till målkortet. Från ritningen kan t.ex. objektets placering i området, översikt över objektet/byggnaderna och körvägar till objektet samt de arrangemang som gjorts för räddningsinsatser och för att förhindra en olycka. Framställningen ska förenklas och särskild uppmärksamhet ska ägnas åt läsbarheten och endast nödvändiga saker ska presenteras.

Handlingarna skickas till räddningsverket på adressen tilannekeskus.iu@pelastustoimi.fi.


Räddningsverket överför ingen information till larmcentralen. Beträffande objektet kopplat till larmcentralen ska du separat kontakta larmcentralen och agera enligt larmcentralens anvisningar.
 

Objektskort (doc, nedladdningsbar)

​​​​​Så här fyller du i objektskortet (pdf)

Allmänna instruktioner för objektskort och -ritning (pdf)

 

Tillfällig bortkoppling

Till exempel i samband med renovering, utrustningsbortfall eller underhållsarbete kan det finnas behov av att tillfälligt stänga av brandlarmsutrustningen.

Tillfällig bortkoppling av brandlarm och sprinkler (pdf, på finska)

 

Felaktiga brandalarm

Till och med mer än 90 % av de automatiska branddetektorlarmen är falska. För räddningsverket innebär en falsk brandanmälan en verifikationsuppgift där det inte finns behov av släcknings- eller räddningsinsatser, men uppgiften binder ändå personal och räddningsutrustning.


Ett felaktigt branddetektorlarm orsakar störningar i driften av fastigheten och reserverar räddningsverket enheter borta från verkliga nödsituationer, samt orsakar en onödig risk i trafiken när larmet går. Räddningslagen 379/2011 ger räddningsverket rätt att fakturera fastigheten när fastighetens branddetektor upprepade gånger har sänt felaktiga brandanmälningar.
 

Minskande av felaktiga brandlarm (pdf)