Hoppa till innehåll

Räddningsverket övervakar bostadshusens säkerhet. I Helsingfors riktar sig tillsynen huvudsakligen till flervånings- och radhus. Målet med tillsynen är att stödja bostadshusens säkerhetsarbete och hjälpa till att förbättra boendesäkerheten. Med hjälp av tillsynen får räddningsverket även information om i vilka saker bostadshusen behöver stöd av räddningsverket.

Tillsynsbehovet bedöms med hjälp av en självvärdering som bostadshusets ansvarspersoner utför. Självvärderingsblanketten innehåller frågor om brand- och utrymningssäkerhet samt beredskap för olyckssituationer och befolkningsskydd. Räddningsverket skickar anvisningar för hur man utför självvärderingen till olika bostadsområden varje år. Brevet skickas till bostadshusets ansvarsperson (i allmänhet styrelseordföranden eller disponenten). 

Räddningsverket meddelar i förväg om en brandsyn ska genomföras i bostadshuset. Brandinspektören har alltid tjänstekläder och ett tjänstekort som du kan be att få se. Priserna för brandsyn av bostadshus finns i avgiftsförteckningen (på finska). Brandinspektören säljer aldrig produkter eller tjänster.

Utförande av självvärdering

Självvärderingen som räddningsverket kräver fylls i elektroniskt (på finska).
ID-numret och lösenordet som behövs för att fylla i blanketten finns i brevet. Utvärderingen kan vid behov också göras på en pappersblankett.

Du kan skriva ut blanketten här: 
PDF-enkät (på finska)
Följebrev för självvärderingsområdena år 2024 (på finska)

För utförandet av självvärderingen kan man be om avgiftsfritt stöd av avtalsbrandkårerna i Helsingfors. 

Räddningsverket förutsätter att man gör en självvärdering som man lämnar in till räddningsverket med några års mellanrum. Vi rekommenderar dock att man i bostadshus regelbundet genomför en frivillig självvärdering till exempel som en del av den årliga säkerhetsrundan. Vid frivillig självvärdering kan man använda sig av pdf-blanketten ovan. 

Som stöd för självvärdering och upprätthållande av boendesäkerhet kan användas Bostadsaktiebolagets handbok och Brandsäkerhetshandbok för småhus

Det finns också material om räddningsplan på webbsidan av Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

Områden som ingår i självvärderingen

ÅR OMRÅDEN
2024 Västra Baggböle, Svedängen, Månsas, Grindbacka, Kungseken, Krämertsskog, Dammen, Torparbacken, Grinddal, Håkansåker, Ladugården, Vikstranden, Viks Forskarpark, Viksbacka, Forsby 
2023

Uppby, Brobacka, Stapelstaden, Västra Hertonäs, Mosabacka, Stensböle, Tammelund, Tranbacka, Jakobacka, Henriksdal, Jollas, Alpbyn, Hästnässundet, Turholm

2022 Kronohagen, Skatudden, Gardesstaden, Ulrikasborg, Brunnsparken, Ärtholmen, Kampen, Mejlans, Västra Böle, Mellersta Böle, Östra Böle, Norra Böle, Kottby, Broholmen, Torkelsbacken, Vilhelmsberg, Fiskehamnen, Sumparn Hermanstad, Brändö, Stenhagen, Sockenbacka företagsområde, Tali, Talistranden, Smedjebacka
2021 Gloet, Rödbergen, Eira, Blåbärslandet, Lappviken, Byholmen, Södra Haga, Granö, Lövö, Magnuskärr, Hongasmossa, Östra Baggböle, Domargård, Malms flygfält, Hertonäs företagsområde, Hertonäs strand, Kronbergsstranden, Villinge, Västra holmarna, Havsrastböle, Rastböle, Östersundom, Husö och Björnsö
2020 Östra centrum, Gumtäkt, Dal, Marudd, Munkshöjden, Näshöjden, Botbyhöjden, Brunakärr, Lillhoplax, Vallgård, Botbyåsen, Ärvings, Parkstad, Lidmalmen, Reimars och S:t Mårtens.

Sotning

Till kunder: 

I byggnader som används för stadigvarande boende och som har en eldstad, ska sotning genomföras minst en gång per år och i fritidsbyggnader såsom sommarstugor minst en gång vart tredje år.

Information om sotning

Jourhavande brandinspektören svarar på allmänna frågor om sotning inom Helsingfors räddningsverks område.

För sotare: 

Frågor om tillsyn av sotning och felanmälningar som sotarna är skyldiga att göra när de upptäcker brister som kan orsaka olyckor skickas till adressen pel.nuohous@hel.fi 

Sotarens felanmälan

Mall för felanmälan (på finska)

Experts på egenkontroll av bostadshus

Gemensam e-postadress: pel.omavalvonta@hel.fi

Jourhavande brandinspektören

Jourhavande brandinspektören 
09 310 31203
palotarkastaja@hel.fi

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet vardagar klockan 9–11 och 12–14 eller per e-post på palotarkastaja@hel.fi vardagar klockan 9–15.

Om du har frågor om en specifik brandsyn, kontakta den brandinspektör som genomförde brandsynen. Kontaktuppgifter hittar du till exempel i brandsynsprotokollet.