Hoppa till innehåll

Begär icke-brådskande hjälp

Jourhavande brandinspektören svarar på Helsingforsbornas frågor om brandsäkerhet per telefon och e-post. 

Tel. 09 310 31203 (vardagar 9-11 och 12-14)

palotarkastaja@hel.fi (vardagar 9-15)

I våra säkerhetsutbildningar lär du dig viktiga kunskaper. Vi ordnar både öppna och skräddarsydda utbildningar för olika grupper. 

Vi ber dig att anmäla uppenbara brandrisker och andra olycksrisker på följande sätt:

Ladda ned appen 112 Suomi! I appen hittar du information om användbara tjänster och du kan även beställa varningsmeddelanden. När du ringer till nödnumret via appen, får nödcentralen automatiskt din position (om du tillåter delning av position i appens inställningar).

Helsingfors stads rådgivningstjänster samlade

Helsingfors-info

p. 09 310 11111, öppet må–to klockan 09–16, fr klockan 10–15 
Helsingfors-info ger dig information bland annat om följande teman:

  • stadens tjänster
  • evenemang
  • invandringsrelaterade frågor
  • användning av digitala tjänster

Medborgarrådgivning

p. 0295 000, må–fr klockan 8–21, lö klockan 9–15. Medborgarrådgivningen hänvisar dig till rätt tjänst och ger råd i användningen av tjänsterna.

Krisjouren

p. 09 310 44222, öppet varje dag dygnet runt. Krisjouren ger akut krishjälp i plötsliga krissituationer för Helsingforsbor och personer som befinner sig i Helsingfors. Akuta krissituationer kan exempelvis vara närståendes plötsliga bortgång, våldsamma situationer, allvarliga skador eller sjukdomar och bränder samt olika slags olyckor.

Giftinformationscentralen

p. 0800 147 111 (avgiftsfri)/09 471 977 (normalpris), öppet varje dag dygnet runt. Giftinformationscentralen svarar per telefon på frågor om förebyggande och vård av människors plötsliga förgiftningsfall. Giftinformationscentralen betjänar hela landet.

Jourhjälpen

p. 116 117, öppet varje dag dygnet runt. Ring jourhjälpen innan du tar dig till jourmottagningen. När din hälsostation har öppet får du hjälp därifrån. Jourhjälpen betjänar dig när din hälsostation är stängd. Vid icke-brådskande ärenden ber vi dig vänta tills din hälsostation öppnar.

Seniorinfo

p. 09 310 44556, öppet må–fr klockan 9–15. Seniorinfo ger information och handledning om stadens, företagens och övriga organisationers tjänster för äldre per telefon, per e-post och i chatten. Du kan kontakta Seniorinfo om du vill prata med någon eller vill ha något att göra. Vi erbjuder dig information och handledning om exempelvis en smidigare vardag, rörelse och boende. Tillsammans funderar vi på vilket slags stöd som skulle kunna gagna dig.

Socialjouren

p. 0206 96006, öppet varje dag dygnet runt. Socialjouren hjälper dem som behöver omsorg, skydd och hjälp på kvällar och veckoslut. Ett brådskande behov av socialtjänst kan exempelvis handla om barn i otrygga förhållanden, unga personers oroväckande beteende, familjevåld eller oro för en äldre person eller en person med funktionsnedsättning.