Hoppa till innehåll

Vi vill att Helsingfors ska vara en trygg plats för oss alla att bo på, röra oss, arbeta, studera och spendera fritiden. Vår uppgift på räddningsverket är att öka Helsingforsbornas förmåga och förutsättningar att agera på ett säkert sätt.

I egenskap av huvudstad och Finlands största stad har Helsingfors flera särdrag som bör beaktas i förebyggandet av olyckor. Helsingfors är ett viktigt centrum för förvaltning, kultur och evenemang. Här finns stora köpcentrum, livliga trafikpunkter, hamnar och skärgård, byggnationer både under och över marken samt samhälleligt viktig infrastruktur och byggnadsbestånd. Folk jobbpendlar också från andra orter till Helsingfors och som turistmål är det en livlig stad.

I det här mångsidiga verksamhetsfältet behöver vi även mångsidiga tjänster för förebyggande av olyckor, som till exempel innefattar utbildning, kampanjer, tillsyn, rådgivning och kommunikation i flera kanaler samt aktivitet på sociala medier.

I enheterna för olycksförebyggande tjänster arbetar säkerhetsutbildare, brandinspektörer, planerare och experter.

Målet är världens säkraste stad

Grundtanken i förebyggande av olyckor är att granska staden och säkerheten ur kundens perspektiv. Därför bygger våra tjänster på de olika funktioner och verksamhetsmiljöer där stadsborna huvudsakligen befinner sig i här i staden: boende, småbarnspedagogik och studier, arbete, fritid och trafik. I den egna verksamhetsmiljön granskar man dessutom den stadsmiljö som byggs upp. I alla dessa verksamhetsmiljöer är räddningsverket med och gör Helsingfors till världens säkraste stad enligt de strategiska målen.

 

Du kan läsa mera om våra tjänster på förebyggande av olyckor på sida Trygga Helsingfors.