Hoppa till innehåll

Tredje sektorn, olika slags stiftelser och organisationer, är viktiga samarbetspartner för räddningsverket i ordnandet av befolkningsskydd. Samarbetet har redan pågått i flera årtionden och flera hundra utbildade frivilliga deltar i stadens befolkningsskyddsarbete.

Kom och delta i befolkningsskyddsarbetet

Utbildning om skyddsrum ordnas av Försvarsutbildningsföreningens (MPK) försvarsdistrikt för Södra Finland samt Helsingfors Räddningsförbund i samarbete med Helsingfors befolkningsskyddsföreningar. 

Utbildningen fördelas i grund-, fortsättnings- och specialiseringskurser. Utbildning ordnas för olika slags uppgiftsgrupper, som består av grupper för teknik, underhåll, ordning, första hjälpen, psykiskt stöd och barnvänliga utrymmen.