Hoppa till innehåll

Byggnadens ägare eller innehavare har ansvaret för skicket och driftberedskapen av ett skyddsrum som befinner sig i byggnaden. Ägaren till skyddsrummet ser till att skyddsrummet och dess utrustning hålls i skick och att de verktyg och den utrustning som behövs för att underhålla skyddsrummet och för skyddssituationer finns i skyddsrummet.

Om skyddsrummet används för andra ändamål ska det kunna iståndsättas för användning som skyddsrum inom 72 timmar. Utrustning och apparater för befolkningsskydd ska kunna tas i bruk inom samma tidsperiod. Skyddsrummets skick ska inspekteras årligen.

Det ska reserveras ett tillräckligt antal utbildad personal för skyddsrummets befolkningsskyddsuppgifter. Personalen ska bestå av en skyddsrumsledare, skyddsrumsskötare och skyddsrumsgrupp. Skyddsrumsledarens, skyddsrumsskötaren och skyddsrumsgruppen utbildas på Helsingfors Räddningsförbund rf:s eller Nylands Räddningsförbunds skyddsrumsskötarkurser.

Det ska reserveras tillräckligt med befolkningsskyddsmaterial för skyddsrummen. Arbetsgivaren skaffar jodtabletter till arbetsplatsen. I bostadsfastigheter ingår jodtabletter i nödförrådet och varje lägenhetsinnehavare införskaffar dem själv. Jodtabletter införskaffas oavsett om det finns ett skyddsrum i fastighet. Mer information om jodtabletter finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats. Myndigheterna meddelar om när jodtabletter ska användas och man ska inte använda dem för säkerhets skull.

Anvisningar för ibruktagande av skyddsrum, nödvändiga material och årligt underhåll finns samlat på Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland SPEK:s webbplats. Tack vare de strålningsmätningsresurser som finns i Helsingfors behöver man inte skaffa den strålningsmätare som står på listan.