Tillbaka

Somriga läckerheter brandsäkert från grillen

Utgivningsdatum 5.6.2024 12.56 | Publicerad på svenska 5.6.2024 kl. 15.02
Pressmeddelande
Brandmän i en bränd skog.
Skogsbränder är också en utmaning i Helsingfors.

I början av sommaren väcker grillning och användning av eld alltid mycket diskussion. Var får man grilla, vad avses med öppen eld och vad betyder varning för terrängbrand?

Det är omöjligt att ge helt entydiga och färdiga svar som lämpar sig för alla situationer, men vi försöker ändå ge så klara och enkla föreskrifter som möjligt om grillning av somriga läckerheter och användning av eld:

  • Uppgörandet av eld hör inte till allemansrätten. Ta således alltid på förhand reda på om man får göra upp eld.
  • Markägarens tillstånd krävs för uppgörande av eld. På områden som ägs av Helsingfors stad är det tillåtet att göra upp eld endast på platser som reserverats för det. I parker är det tillåtet att grilla på oantändliga, hårda ytor – aldrig till exempel på en gräsmatta. På badstränder är det tillåtet att grilla endast på platser som byggts för det ändamålet. På flera friluftsområden finns separata grillplatser eller takbelagda kokplatser. Använd dem, gör inte upp eld annan stans. Det är förbjudet att grilla på naturskyddsområden eller i Sveaborg.
  • Gör inte upp eld om varning för terrängbrand gäller. Det lönar sig även att låta bli att göra upp eld vid hård vind. Gnistorna kan spridas långt med vinden.
  • Om du gör upp eld, förbered dig även på att släcka. Se till att du har tillgång till lämpliga primärsläckningsredskap ifall det skulle uppstå behov för dem. Lägg inte varm aska eller en engångsgrill i sopkärlet. Vid nödsituation, ring 112.
  • Fokusera inte på något annat när du grillar (gäller i övrigt även all annan matlagning!). Man får inte springa, spela boll eller klanta sig vid grillen.
  • Välj grilläckerheter du gillar, drick tillräckligt med vatten och njut av sommaren!
Helsinki

Det senaste