Tillbaka

Biträdande borgmästaren anlände till Helsingfors FBK i museibrandbil

Utgivningsdatum 21.11.2023 12.35 | Publicerad på svenska 27.11.2023 kl. 14.26
Pressmeddelande
Tre män skar av en slang.
Helsingfors FBK flyttade till sin nya brandstation på Busholmen i början av november. Bild: Lassi Rinne

Helsingfors FBK flyttade till sin nya brandstation på Busholmen i början av november.

I invigningen ingick klippning av en brandslang, som biträdande borgmästare Daniel Sazonov och brandchef Tomi Kuusamo utförde exemplariskt. Ankomsten till invigningen skedde under festliga former i en museibrandbil från 1939, som Helsingfors FBK tidigare använt.

”Jag vill önska ett stort lycka till med användningen av den nya stationen. Jag hoppas att ni ska få ut så mycket som möjligt av den nya stationen. Förhoppningsvis kan den locka fler att komma med. Stort tack för att ni alla gör detta arbete frivilligt vid sidan av ert övriga liv. Från stadens sida önskar jag er all lycka”, sade Daniel Sazonov i sitt öppningstal.

Den gamla stationen var trång

Helsingfors FBK byggde en ny brandstation, eftersom den gamla stationen från 1958 i Kampen hade blivit för trång till följd av räddningsväsendets och verksamhetsmiljöns utveckling, och inte kunde byggas ut.

Brandkårens nuvarande släckningsbilar är tillverkade kring år 2000 och måttbeställda enligt den gamla brandstationen, och precis som stationen har de blivit för små för dagens krav. Tekniken i fordonen börjar vara sliten, och motsvarande släckningsbilar tillverkas inte längre. Släckningsbilarna måste alltså snart bytas ut, och därför behövdes en brandstation med plats för moderna släckningsbilar.

”Den nya brandstationen innebär en betydande förbättring av räddningsverksamheten och beredskapen. När världen omkring oss förändras, förändras också räddningsväsendets uppgifter. Brandstationen på Busholmen är därför inte bara en byggnad, utan en symbol för trygghet, konstaterar Arto Kolehmainen, försörjningsberedskapschef vid Helsingfors stads räddningsverk.

Brandkåren lät bygga brandstationen på egen bekostnad och med bidrag från Brandskyddsfonden. Bygget kostade ca 2,8 miljoner euro.

Ett brandstationsprojekt i denna storleksklass för en avtalsbrandkår är ovanligt i Finland. Bygget av brandstationen finansierades med ett lån som beviljats av Helsingfors stad. Överföringen av räddningsväsendet till välfärdsområdena och statens finansiering inföll intressant nog mitt under bygget av brandstationen.

De aktiva inom Helsingfors FBK konstaterade att staden, till all lycka för brandkåren, beviljade lånet innan ansvaret för räddningsväsendet övergick till välfärdsområdet.

En av de aktivaste

Helsingfors FBK, Helsingin Vapaaehtoinen Palokunta r.y. - Helsingfors Frivilliga Brandkår r.f., är en av Helsingfors stads räddningsverks 14 avtalsbrandkårer och en av de aktivaste i staden.

Helsingfors FBK har ca 160 medlemmar, två släckningsbilar, pumputrustning och en skadebekämpningsbil. Bilarna och manskapet är redo att rycka ut på 30 minuter utanför tjänstetid. En av släckningsbilarna och den vattenförsörjningsgrupp som drivs i samarbete med Tammelunds FBK är hela tiden klara att rycka ut på 30 minuter.

Brandkåren rycker ut drygt hundra gånger per år. Brandkårens medlemmar bidrar årligen med ca 12 000 frivilliga arbets- och hobbytimmar för samhällets säkerhet.

Helsinki

Det senaste