Hoppa till innehåll

Arbete med fallrisk

Vi räddar människor från höga höjder eller raviner och schakt med hjälp av skylift och olika slags repteknik. Arbete med fallrisk omfattar arbete på tak, arbete och rörelse hängande i rep, lyft och sänkningar av personer, arbete på bomstege, skylift och stege.

Lyfthöjden för våra lyftplansenheter, som kontinuerligt står i beredskap, räcker till över sextio meter. I alla räddningsenheter finns basutrustning och -kompetens för att arbeta i områden med fallrisk.

Helsingfors har många höga byggnationer och strukturer, så vi är bra på att beakta arbete på höga höjder. Vi har också en bra funktionsberedskap för arbete med fallrisk och vårt mål är att säkerställa både säkert arbete och patientsäkerhet på farliga områden.

Vägtrafik

Olyckor som sker i Helsingfors är små, men de orsakar största delen av de allvarliga personskador som registreras i räddningsväsendets uppgifter.
För larm relaterade till trafikolyckor behöver man ofta både räddningspersonalens och akutvårdens enheter och kunnande. Alla våra räddningsenheter har grundutrustningen som behövs i vägtrafikolyckor. Därutöver finns specialutrustning som behövs för räddningsuppgifter vid vägtrafikolyckor i vår tung räddningsenhet som är placerad på centralräddningsstationen.

Spårtrafik

Vi är väl förberedda och utrustade för spårtrafikolyckor, eftersom alla former av spårtrafik används i Helsingfors: metro, tåg och spårvagn.

Den tunga räddningsenheten som är placerad på centralräddningsstationen är utrustad med jordningsredskap för kontakttrådar och lyftutrustning för tågvagnar. Vi har även tillgång till samarbetsmyndigheternas röjningsenheter och tyngre lyftutrustning. Alla räddningsverkets räddningsenheter är utrustade med hydraulverktyg samt nödjordningsutrustning för metro. Räddningspersonal som har beviljats jordningstillstånd har kompetens för nödjordning, som garanterar arbetsområdets spänningslöshet vid olyckor.

Skadebekämpning

Skadebekämpningsuppgifter kan orsakas av storm, hällregn och andra extrema väderfenomen, samt läckage av farliga ämnen. Räddningsverket arbetar också bland annat med fallna träd, lossnade takplåtar och vattenskador. Räddningsverket har ett räddningsfordon som är avsett för oljebekämpning av oljeskador som sker på land.

Ruinräddning

Ruinräddning är en mycket krävande och långvarig räddningsverksamhet i utmanande situationer, där människor, djur och egendom räddas ur djupet av konstruktioner som rasat. Vi har gjort ruinräddning till ett av räddningsverksamhetens centrala delområden för att bereda oss inför de hotbilder som Finlands huvudstad kan råka ut för i framtiden.

Räddningsverket har en räddningsgrupp som är specialutbildad för ruinräddning samt nödvändig specialutrustning. I vår tunga räddningsenhet och därtill hörande räddningscontainer finns specialutrustning, som kan användas för att stöda och genomtränga olika slags strukturer samt lyfta och flytta tunga objekt.

Flera i vår ruinräddningspersonal arbetar inom organisationer som erbjuder EU:s och FN:s katastrofhjälp och de har utfört räddningsuppdrag bland annat i områden där det skett jordbävningar.

Vi har också tillgång till Helsingin etsintä- ja pelastuskoirat ry:s (HePeKo) hund- och förarekipage som är utbildade för ruinräddning och som kan larmas till att stöda räddningsverksamheten även i utmanande omständigheter. Räddningshundberedskapen upprätthålls i form av en larmgrupp och HePeKo upprätthåller Helsingin kaupungin Pelastuskoiramuodostelma (Helsingfors stads räddningshundformation) för krisförhållanden. Larmgruppens hjälpledare, hundförare, hundar och gruppledare fungerar på begäran av myndigheter som hjälp vid både räddningsverksamhet och sökande av försvunna personer.

CBRNE-verksamhet

Vår specialutbildade CBRNE-enhet på Kånala räddningsstation räddar människor och egendom vid olyckor med farliga ämnen.

CBRNE-situationer omfattar både oavsiktliga olyckor och avsiktligt orsakade situationer som innefattar kemiska ämnen (Chemical), biologiska sjukdomsalstrare (Biological), radioaktiva ämnen (Radiological), kärnvapen (Nuclear) eller explosiva ämnen (Explosives). CBRNE-situationer kan exempelvis vara kopplade till transport av farliga ämnen, användning, innehav eller bevaring av dem.

Alla räddningsenheter har skyddsutrustning som behövs vid olyckor orsakade av farliga ämnen samt bekämpningsmaterial. För mellanstora och stora olyckor med farliga ämnen har räddningsverket en separat kemikaliebekämpningsenhet samt en personrengöringsenhet. Vi har även tillgång till snabbmonterade rengöringslinjetält, där man kan rengöra dem som exponerats för farliga ämnen.

Det sker cirka 30–50 olyckor med farliga ämnen per år i Helsingfors räddningsväsendes område. Det är emellertid ovanligt med storolyckor orsakade av farliga ämnen.