Hoppa till innehåll

Maritime Incident Response Group MIRG

Enligt sjöräddningslagen har räddningsverket skyldighet att delta i sjöräddningsoperationer som leds av Gränsbevakningsväsendet. Helsingfors räddningsverk har en specialutbildad MIRG-sjöräddningsgrupp (Maritime Incident Response Group) i enlighet med sjöräddningslagen och internationella sjöfartsbestämmelser.

MIRG-verksamheten förlitar sig på sjöräddningshelikoptrar och kompletterar vår verksamhet som bedrivs med fartygsutrustningen. MIRG-gruppen är specialiserad i släckning av fartygsbränder och andra utmanande sjöolyckor i hela Östersjöområdet.

Gruppmedlemmarna arbetar normalt som räddningspersonal i arbetsskift. MIRG-gruppen bildas omedelbart när Gränsbevakningsväsendets ledningscentral för sjöräddning larmar en begäran om handräckning. Utryckningshastigheten för ett havsuppdrag är 20 minuter. Gruppen förflyttar sig till verksamhetsområdet med Gränsbevakningsväsendets eller försvarsmaktens helikopter. MIRG-uppdrag består bland annat av båtbränder, evakueringar och andra räddningsuppgifter på Östersjön samt storolyckor på land.

Gränsbevakningsväsendet är den ledande sjöräddningsmyndigheten. MIRG-verksamheten styrs av en nationell styrgrupp, som är underställd inrikesministeriet, och man genomför många internationella utvecklingsarbeten och samarbeten. Finlands MIRG-grupper finns i Helsingfors och vid Egentliga Finlands räddningsverk i Åbo.