Hoppa till innehåll

Helsingfors stads räddningsverk har ett separat materiel och en djurräddningsenhet, som hjälper husdjur och produktionsdjur som hamnat i nöd i Helsingforsområdet. Vår djurräddningsenhet sköter även situationer där vilda djur orsakar fara för människor eller stor skada, eller om djuret inte kan räddas på egen hand och utan hjälpmedel.

Vår djurräddningsenhet har beredskap att bekämpa infektionssjukdomar av animaliskt ursprung och erbjuda skyddsutrustning till andra myndigheter. Räddningsverket utbildar, handleder och upprätthåller även avtalsbrandkårernas djurräddningsenheter.

På samma sätt som vid räddningsväsendets övriga uppgifter, larmas djurräddningsenheten till uppdragen utifrån nödcentralens riskbedömning.

Vid ärenden gällande djur kan du ringa nödnumret 112, om

  • djuret stör ordningen eller är en fara för människor eller trafik.
  • djuret behöver räddas ur en plats varifrån det inte kan komma bort på egen hand eller utan hjälpmedel.
  • det är fråga om ett akut djurskyddsrelaterat ärende, till exempel ett allvarligt skadat djur eller pågående djurplågeri.

Om nödcentralen inte förmedlar uppgiften till myndigheterna, kan den som hittat djuret själv kontakta och leverera det skadade vilda djuret i första hand till Högholmens vilddjursjukhus under dess öppettider.