Hoppa till innehåll

Räddningsmyndigheterna varnar omedelbart om fara på många sätt och i flera kanaler.
Vid faro- och nödsituationer varnar myndigheterna befolkningen om en hotande, omedelbar fara med en allmän farosignal som ges med hjälp av utomhuslarm och med ett därtill hörande varningsmeddelande.

Den allmänna farosignalen genomförs med befolkningsskyddslarm och är en ljudsignal med stigande och fallande ljud som varar en minut eller en varning som utropas av myndigheten. Den stigande sekvensen varar 7 sekunder och den fallande likaså 7 sekunder. Vid normala förhållanden används den allmänna farosignalen för att uppmana befolkningen att ta skydd inomhus och följa de anvisningar som ges med ett varningsmeddelande. Under en väpnad konflikt innebär den allmänna farosignalen att man omedelbart ska ta skydd i närmaste skyddsrum.

I Helsingfors finns 40 fasta och rörliga befolkningsskyddslarm, som testas den första helgfria måndagen i varje månad.

Varningsmeddelandet används för att ge information och anvisningar. Det publiceras alltid i samband med den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet. Varningsmeddelandet läses upp i radio och visas på text-tv-sidan 112 samt vid behov också som rullande text högst upp i tv-rutan. Varningsmeddelandet publiceras även bland annat i 112 Suomi-appen, Yles nyhetsvaktsapp samt på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi.