Hoppa till innehåll

Helsingfors stads räddningsverket har 12 räddningsstationer och fyra havsstationer samt en oljebekämpningsstation, en teknisk bas och ett övningsområde. Varje räddningsstation har både räddnings- och akutvårdsenheter.

Centralräddningsstationen
Centralräddningsstationen är räddningsverkets administrativa centrum. På den här stationen finns även bland annat situationscentralen, tunga räddningsenheten, djurräddningsenheten och storolycksenheten.
På stationen finns också räddningsverkets materialunderhåll.
Besöksadress:
Agricolagatan 15 A
00530 Helsingfors

Skillnaden
Skillnadens räddningsstation omfattar bland annat Sveaborgs tunnelenhet samt andningsskyddsenheten. På stationen finns även enheten för underhåll av tryckluftsutrustning. Andra enheter som är speciella för Skillnaden är räddningsdykarna och havsstationens personal. På stationen finns även rådgivningsgruppen för konstruktiv brandsäkerhet och brandinspektörer som utför brandsyn vid publikevenemang.
Vid den här stationen ligger också brandmuseet.
Skillnadens räddningsstation bemannar vid behov Brunnsparkens havsstation och Sveaborgs räddningsstation.
Besöksadress:
Högbergsgatan 26
00130 Helsingfors

Sveaborg
Sveaborgs räddningsstation är bemannad varje år från maj till slutet av oktober med två brandmän-förstavårdare. Under vintern är räddningsstationen inte bemannad, utan då sköts räddningsverksamheten och akutvården för ön från Skillnadens räddningsstation.
Besöksadress:
Sveaborg
00190 Helsingfors

Busholmen
På Busholmens räddningsstation finns Räddningsskolan samt räddningsväsendets spets- och akutvårdsenheter.
Besöksadress:
Stillahavsgatan 1
00220 Helsingfors

Haga
På Haga räddningsstation arbetar utöver den operativa personalen även brandinspektörer, beredskapspersonal, säkerhetsutbildare samt den tekniska avdelningens lokalenhet.
Besöksadress:
Gamla Åbo Landsväg 2
00320 Helsingfors

Kånala
På nya Kånala räddningsstation finns en räddningsenhet och en akutvårdsenhet på basnivå samt en CBRNE-specialenhet. Stationens personal är specialutbildad till att arbeta i situationer som orsakats av kemiska, biologiska och radioaktiva ämnen samt vid kärnkrafts- och explosionsolyckor.
Besöksadress:
Statarvägen 13
00390 Helsingfors

Kottby
Kottby räddningsstations specialutrustning innefattar bland annat bekämpningscontainer för följdskador.
Besöksadress:
Kullervogatan 7
00600 Helsingfors

Malm
Malms räddningsstation är specialiserad på olyckor som sker till havs och på stationen verkar MIRG-gruppen (Maritime Incident Response Group) som är specialutbildad för havsverksamhet. Vid olyckor till havs samarbetar räddningsverket med Gränsbevakningsväsendet. Dessutom har personalen vid Malms räddningsstation specialkompetens i räddning som sker högt upp eller lågt ner. Detta innebär räddningsuppdrag som antingen sker i höga byggnader eller i klyftor och schakt.
På Malm räddningsstation finns även räddningsverkets verkstad och centralförråd.
Besöksadress:
Malminkenttä
00700 Helsingfors

Hertonäs
Specialkompetensen vid Hertonäs räddningsstation är oljebekämpning på land och till havs.
Hertonäs räddningsstation bemannar också vid behov oljebekämpningsdepån i Sandhamn.
Besöksadress:
Svarvaregatan 16
00880 Helsingfors

Mellungsby
Mellungsby station har specialutrustning som är placerad i fraktcontainrar. Stationen har en egen enhet för förflyttning av containrarna.
Stationen har även terränghjulingar i bruk, som hjälper räddningspersonalen att röra sig i svår terräng, underjordiska tunnlar samt i stora publikevenemang.
Mellungsby räddningsstation bemannar även områdets havsstation.
Räddningsverkets och avtalsbrandkårernas underhåll av slangar har centraliserats till Mellungsby station. Stationen är även ett av verksamhetsställena för Helsingfors räddningsverks säkerhetsutbildare.
Besöksadress:
Borgsmedjevägen 6
00950 HELSINGFORS

Gårdsbacka
På Gårdsbacka lättstation finns räddningsväsendets spets- och akutvårdsenheter. 
Byggandet av räddningsstationen i Gårdsbacka inleds år 2023.
Besöksadress:
Kärrsnäppsgränden
00940 Helsingfors

Skomakarböle
På lättstation finns räddningsväsendets spets. 
Besöksadress:
Tullskrivargränden 4
00750 Helsingfors