Hoppa till innehåll

Uppgift och organisation

Vi arbetar för att främja Finlands huvudstads samt dess invånares och besökares säkerhet. 

Förvaltning och beslutsfattande

Räddningsväsendet tillhör inrikesministeriets förvaltningsområde och nationella ledning. 

Strategi

Helsingfors stads räddningsverks vision är att Helsingfors ska vara världens säkraste stad.

Värderingar

Våra värderingar är sammanhållning, tillförlitlighet, jämlikhet och betydelsefullhet.

Servicenivåbeslut och egenkontroll

Servicenivåbeslutet beskriver målen för tjänsterna, egenkontroll säkerställer den realiserade kvaliteten.

Forskning

Vi följer med den internationella och inhemska forskningen och undersöker även fenomen som har att göra med själva räddningsväsendet, säkerheten, personalen och verksamhetsmiljön.

Nyckeltal för verksamheten

Vi publicerar interaktiva rapporter om centrala nyckeltal för vår verksamhet.

Beredskap och beredskapsplanering

Tryggandet av kontinuiteten i räddningsverkets verksamhet samt dess försörjningsberedskap är kopplade till normalförhållanden, störningar och undantagstillstånd. 

 

Räddningsstationer

Helsingfors stads räddningsverket har 12 räddningsstationer och fyra havsstationer samt en oljebekämpningsstation, en teknisk bas och ett övningsområde.

Frivilligarbete

Frivilligarbete och avtalsbrandkårer är en viktig del av Helsingfors stads räddningsverks verksamhet

Helsingfors Brandkårs Musikkår

Helsingfors Brandkårs Musikkår är en amatörblåsorkester som står under Helsingfors stads räddningsverks beskydd.