Hoppa till innehåll

Vi publicerar interaktiva rapporter om centrala nyckeltal för vår verksamhet. Rapporten ger information om räddningsverkets verksamhet, årliga ändringar i den samt utvecklingsriktningar.

Gå till rapporten: Räddningsverkets nyckeltal (på finska)

Uppgifterna omfattar exempelvis tjänster som anknyter till förebyggande av olyckor, larmuppdrag samt räddningsverkets ekonomiska och personaluppgifter. Presentationen är riktad till räddningsverkets kunder, media, samarbetspartner och intressentgrupper. (Obs! Nyutgivning av statistiken är tillåten endast med tillstånd från räddningsverket.)

Publikationen har flera sidor och du kan förflytta dig på sidorna med hjälp av pilarna i mitten av sidans nedre kant eller med sidnumren. Diagrammen och tabellerna är interaktiva, vilket innebär att informationen i figuren kan begränsas genom att använda de filter som erbjuds på sidorna eller genom att välja exempelvis en viss klass i figurerna.

Räddningsverket publicerar årligen motsvarande nyckeltal i sin verksamhetsberättelse och i den här presentationen är talen lättillgängliga på en och samma plats. Webbpubliceringen av nyckeltal är en del av en mer omfattande utveckling av räddningsverkets kommunikation och kunskapsbaserad ledning. Siffrorna uppdateras årligen.