Tillbaka

Förbud mot fyrverkerier på Helsingfors stads område

Utgivningsdatum 27.12.2023 8.52 | Publicerad på svenska 28.12.2023 kl. 10.53
Pressmeddelande
En brandman släcker en bilbrand.
Fyrverkeripjäser får inte användas i vissa delar av Helsingfors.

Fyrverkerier är förbjudna i Helsingfors på nyårsafton 31.12 från klockan 18 till nyårsdagen 1.1 klockan 02 på några områden.

Fyrverkerier är förbjudna i Helsingfors på nyårsafton 31.12 från klockan 18 till nyårsdagen 1.1 klockan 02 på följande områden:

 1. I området kärncentrum, som består av följande gatuområden: Universitetsgatan - Mikaelsgatan - Järnvägstorget - Stationsplatsen – Elielplatsen - Tölöviksgatan -  Tölöviksparken - Magasinsparken - Medborgartorget -Mannerheimplatsen - Paasikiviplatsen - Salomonsgatan - Narinkens torg - Simonsgatan - Mannerheimvägen- Skillnaden - Södra Esplanaden - Salutorget - Mariegatan - Alexandersgatan – Senatstorget
 2. Åggelby köpcentrum
 3. Övre Malms torg
 4. Rönnbacka köpcentrum
 5. Nedre Malms torg
 6. Tölö torg
 7. Gamla kyrkans park (s.k. Pestparken)
 8. Landtullsplatsen
 9. Gårdsbacka köpcentrum
 10. Östra centrum och Revalsplanen
 11. Området bakom gamla Saluhallen och parkeringsplatserna
 12. Sinebrychoffsparken
 13. Parkområdena i Kajsaniemi och Brunnsparken
 14. Gamlas, Cittertorget, ungdomsgården och Gamlas stationsområde
 15. Malmgårdsplatsen och Malmgårds stationsområde
 16. Vasaskvären
 17. Hagnäs torg och området kring Runda huset.

Förbudet grundar sig på räddningsdirektörens beslut (på finska). Du kan se de förbjudna områdena också på kartan. Förbudsområdena gäller tills vidare.

Genom att förbjuda fyrverkerier på de bestämda områdena eftersträvas en bättre allmän trygghet för dem som samlas på områdena samt en minskning av skador som kan vållas människor, byggnader och annan egendom. Syftet är också att minska övriga olägenheter som fyrverkerier orsakar, såsom oljud, rök och skräp. På så sätt förbättras den allmänna trivseln och snyggheten.

 

Helsinki

Det senaste