Tillbaka

Det bästa i räddningsarbetet är arbetets oförutsägbara natur och gemenskap

Utgivningsdatum 22.3.2024 12.59 | Publicerad på svenska 22.3.2024 kl. 15.09
Pressmeddelande
Brandmans sjukvårdare Suvi och Saku i utrustningshallen
Suvi och Saku arbetar som både brandmän och ambulanspersonal.

Man kan säga att Saku Kaipainen och Suvi Johansson är gamla rävar. Båda har arbetat vid Helsingfors stads räddningsverk i flera år både som brandman och förstavårdare, Saku i nästan 25 år och Suvi i cirka sju år.

TV-serien Pelastajat Helsinki började den 20 mars. Serien följer arbetet för räddare vid Helsingfors stads räddningsverk på nära håll. Serien har huvudsakligen filmats under 2022 och i den deltar bland annat överbrandman-förstavårdare Saku Kaipainen. Sannolikt skulle också brandman-förstavårdare Suvi Johansson ha deltagit, men hon var på moderskapsledighet när serien filmades. Saku och Suvi arbetar tvåskift på räddningsstationen i Berghäll.

Båda arbetar både som brandmän och förstavårdare. Detta gäller största delen av räddarna vid Helsingfors stads räddningsverk. Vanligtvis arbetar man de första 12 timmarna av ett arbetsskift på 24 timmar i tabis, det vill säga ambulans, och de resterande 12 timmarna i hööki, det vill säga brandbil.

Arbetet på räddningsverket är mångsidigt. Enligt Suvi är arbetets oförutsägbara natur en av de bästa sakerna i arbetet.
”Å ena sidan är oförutsägbarheten utmanande, å andra sidan är den arbetets salt”, beskriver Suvi.
Ett annat exempel på fördelarna med arbetet är att det är mångsidigt.
”Förstavårdare möter människor, har mycket interaktion. Brandmän jobbar svettigt med hjälm på huvudet. Arbetena är olika, men båda intressanta”, fortsätter Suvi. 

Som en andra familj

Saku säger att gemenskap är en av de bästa sakerna i arbetet på Stadin Brankkari.
”Det är alltid trevligt att komma till jobbet och gruppen har en bra gemenskapsanda även om arbetskamraterna ibland byts ut”, berättar Saku om arbetsgemenskapen.
Han tillägger att man ofta pratar till och med mer och har djupare diskussioner med arbetskamraterna än med sin egen familj.
”Arbetskamraterna får en att orka, vi stöder varandra”, sammanfattar han.

Det finns såklart också utmaningar i räddningsarbetet. Suvi nämner utmattningen till följd av att vaka med små barn, Saku den psykiska stress som beror på arbetets oförutsägbara natur och ansvaret.
”Man vet aldrig vad man ser till exempel i en bostad, oberoende av om man går dit som brandman eller som förstavårdare”, säger Saku.

I issörja efter en and

Suvi och Saku har många bra och mer tragiska minnen av arbetet. Suvi nämner ett uppdrag som fastnat i minnet.
”Någon ringde ängsligt och berättade att en and hade fastnat i isen. Jag måste simma till anden för att kontrollera situationen”, berättar Suvi om djurräddningsuppdraget.
”Och anden gjorde narr av mig när jag försökte kontrollera i vilket skick den var. Den dök ibland ner och ibland till sidan när jag försökte nå den. Det fanns människor på stränderna och de följde situationen när jag simmade efter fågeln i issörjan”, minns Suvi.
Allt var alltså bra med anden.

Saku berättar om ett uppdrag som fastnat i minnet och som också visas i serien Pelastajat Helsinki: Man räddade en arbetare som fastnat i en personlyft med hjälp av en lyftanordning.
”Det finns alltid många saker att tänka på när man använder en lyftanordning ensam. Man ska fatta beslut snabbt när en människa hänger någonstans högt”, säger han.
Även detta uppdrag hade ett lyckligt slut. Saku nämner inte något enskilt tungt uppdrag, men en viss typ av uppdrag är särskilt tunga.
”Olyckor där barn och ungdomar är inblandade är de tyngsta.”

Populär dokusåpa

Serien Pelastajat Helsinki visas på TV5 och Discovery+ från och med den 20 mars.
Den dokumentära serien följer verksamheten vid Helsingfors räddningsverk på nära håll. I strålkastarljuset finns räddare vars vardag präglas av utmanande och mångsidiga arbetsuppgifter. Dessutom får tittarna bekanta sig med den utmanande och brådskande vardagen för förstavårdare, akutvårdsläkare och brandmästare.

Man får se räddarnas uppdrag i all deras brokighet under 20 avsnitt. Räddarna måste snabbt hjälpa bland annat en arbetare som fastnat i en personlyft, en kvinna som segnat ner framför en restaurang, en några veckor gammal prematurbebis som har andningssvårigheter, en person som hoppat ner i iskallt havsvatten samt en man i livsfara till följd av knivhuggning.

Se programmets trailer

Helsinki

Det senaste