Tillbaka

Gott nyt år - avfyra fyrverkeripjäser säkert

Utgivningsdatum 19.12.2023 10.47
Pressmeddelande
Fireworks at night time

Räddningsverken i Nyland uppmanar dem som skjuter nyårsraketer att fästa särskild uppmärksamhet vid lokala väderförhållanden och en trygg användning av fyrverkerier.

Du hittar alla aktuella varningar på Meteorologiska institutets webbplats.

Det är tillåtet att använda fyrverkerier under tiden 31.12 kl. 18.00–1.1 kl. 02. Välj noggrant platsen där du fyrar av fyrverkeripjäserna. Bra ställen är öppna områden, till exempel åkrar, sandplaner och tomma parkeringsplatser. Öka säkerhetsavståndet till människor, byggnader och fordon om vinden är kraftig.

Skjut fyrverkeripjäserna från ett stadigt underlag så att vinden inte fäller dem eller styr dem i fel riktning. Ta vindförhållandena i beaktande då du riktar pjäserna. Stöd så kallade fyrverkerigrytor väl med till exempel stenar så de inte faller.

Kom ihåg -lista för dig som skjuter fyrverkerier:
 

 • endast vuxna får inneha och använda fyrverkerier
 • bekanta dig noggrant på förhand med fyrverkeripjäsens bruksanvisningar och särskilt säkerhetsavstånden
 • använd endast godkända fyrverkeripjäser med CE-märkning
 • drick festliga drycker senare – var nykter då du skjuter fyrverkerier
 • det är tillåtet att skjuta fyrverkerier under nyårsnatten kl. 18–02
 • det är förbjudet att använda nödraketer som fyrverkerier, eftersom de kan orsaka onödiga sökoperationer i synnerhet nära vattendrag
 • använd en stadig ställning för fyrverkeripjäserna och stöd grytorna ordentligt med snö eller stenar
 • den som använder fyrverkeripjäser är skyldig att städa upp avfall och ersätta eventuella skador
 • försök inte tända en fyrverkeripjäs på nytt om den inte fungerar, vänta i minst 10 minuter på det säkerhetsavstånd som nämns i bruksanvisningen innan du närmar dig pjäsen
 • var mån om husdjur, det hårda ljudet kan skrämma dem
 • kom ihåg att använda skyddsglasögon, vi rekommenderar dem även för publiken!
 • om du är på väg att titta på en fyrverkeriuppvisning, reservera tillräckligt med tid och var beredd på rusning – utnyttja kollektivtrafik om du kan och kom ihåg skyddsglasögonen

På olika håll i Nyland finns områden där det är förbjudet att skjuta fyrverkerier även under nyårsnatten, till exempel kulturhistoriskt viktiga områden, centrumområden och industriområden. Begränsningar i Västra Nylands område:

 • Hangö centrum, tillåtet endast vid Regattastranden (den allmänna badstranden vid frihetsmonumentet).
 • Ekenäs centrum får fyrverkeripjäser endast avfyras i följande områden Södra Viken, Ormnäs strand, Knipnäs strand, Handelshamnen, Stallörsparken.
 • Sammatti, användning av fyrverkeripjäser är förbjuden inom en radie på 300 meter från kyrkan och
 • Karis det är förbjudet i järnvägsstationens omgivning. Fyrverkeripjäser får inte användas på industriområden.

Säkerhets- och kemikalieverket: Säker avfyrning av fyrverkeripjäser är inte raketvetenskap

Vi önskar alla ett gott och tryggt nytt år!

Länsi-Uusimaa

Det senaste