Tillbaka

Välkommen till brandstationen!

Utgivningsdatum 15.8.2022 16.08 | Publicerad på svenska 15.8.2022 kl. 16.58
Pressmeddelande

Västra Nylands räddningsverks ordinarie brandstationer i Esbo och Kyrkslätt har öppna dörrar för allmänheten.

Västra Nylands räddningsverks ordinarie brandstationer i Esbo har öppna dörrar för allmänheten i samband med Esbo firar! -veckan onsdagen 24.8.2022 kl. 15-18. Kyrkslätts brandstation har öppna dörrar fredagen 26.8. kl 15-18 i samband med Kyrkslätt-dagarna. På brandstationerna kan du bekanta dig med räddningsverkets fordoner och personal. På samma gång får du säkerhetsinformation om säkerheten i vardagen. Barnen kan prova på primärsläckning med pytsspruta.

Öppna dörrar i Esbo 24.8 kl. 15-18

  • Alberga brandstation, Portvaktsvägen 1
  • Central brandstation, Brandmansvägen 1
  • Esbovikens brandstation, Rektorsvägen 2
  • Mickels brandstation, Esbovägen 4
  • Ängskulla brandstation, Ängsporten 1

Öppna dörrar i Kyrkslätt 26.8 kl. 15-18

  • Kyrkslätt brandstation, Obbnäsvägen 56

Esbo firar! veckans evenemang

Kyrkslätt-dagarna 26.-28.8.2022

Polisens dag ordnas i Esbo, Lojo och Raseborg lördagen 27.8 

Länsi-Uusimaa

Det senaste