Tillbaka

Flera markbränder om dygnet i Nyland – de flesta orsakas av människans beteende

Utgivningsdatum 15.6.2023 8.57 | Publicerad på svenska 15.6.2023 kl. 9.00
Pressmeddelande
Skogsbrand.

Upp till 20 mark- och skogsbränder om dygnet har tänts i Nyland under de två senaste veckorna. En stor del av bränderna har orsakats av mänsklig verksamhet. Räddningsverken i Nyland påminner om att all öppen eld är förbjuden då det råder fara för skogsbrand.

Terrängen väntas bli mycket torr i södra Finland i slutet av veckan. Inom Nyland har terrängen brunnit 150 gånger redan innan vi nått medlet av juni. Bränderna har orsakats av till exempel lägereldar, sopbränning och oförsiktig hantering av elddon. En del av bränderna misstänks vara avsiktligt antända.

En gnista kan antända en skogsbrand

Det är förbjudet att tända en brasa eller annan öppen eld då Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand. Det är även förbjudet att tända eld om förhållandena på grund av torka, vind eller annan orsak är sådana att fara för skogsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar.

Den här typen av eld är förbjuden:

  • engångsgrill
  • bollgrill
  • andra eldstäder som har en lätt konstruktion, ställs direkt på marken och/eller faller lätt i vinden
  • brasor och lägereldar
  • vildmarkskök

En skogsbrand kan också startas av gnistor, värmestrålning eller en het yta som kommer i beröring med växtlighet. Till exempel en skogsbruksmaskin eller en parkerad bils heta katalysator kan antända terrängen. Om du idkar skogsbruk bör du se till att arbeten som producerar gnistor inte orsakar fara för skogsbrand.

Även en cigarettfimp som kastas på marken kan orsaka en skogsbrand.

Tänd en annan gång

Vi rekommenderar starkt att allt eldande lämnas till en annan gång.

De enda tillåtna sätten att göra upp eld just nu är i eldstäder i byggnader eller i grillar som är isolerade från marken och har ett gnistskydd. Även då bör du vara särskilt försiktig.

Förbered dig på förstahandssläckning även då du använder en tillåten eldstad. Reservera minst ett ämbar med vatten, en släckningsfilt eller skumsläckare i närheten.

Du som tänder elden ansvarar också för eventuella skador.

Meteorologiska institutets webbplats kan du kolla vilka varningar som är i kraft.
 

Itä-Uusimaa Keski-Uusimaa Länsi-Uusimaa

Det senaste