Tillbaka

Sibbo räddningsstation invigdes

Utgivningsdatum 16.10.2023 14.28
Pressmeddelande
Kvinna kapar brandslang med brandyxa.
Inrikesminister Mari Rantanen invigde räddningsstationen på traditionellt vis.

Östra Nylands räddningsverks nya station i Sibbo invigdes måndag 16.10.2023 traditionsenligt genom att kapa en brandslang. Brandyxan svingades av inrikesminister Mari Rantanen.

Representanter för bland annat Sibbo kommun, Östra Nylands välfärdsområde, myndigheter och räddningsverkets samarbetspartner deltog i den festliga tillställningen. Helsingfors brandkårs musikkår stod för musiken.

Den ståtliga räddningsstationen med fasad i rödtegel står på en tomt som gränsar till Oljevägen, knappa två kilometer från Nickby centrum. Byggnadens bruttoyta är cirka 2100 kvadratmeter, vilket inkluderar varma, halvvarma och kalla utrymmen. Vid Oljevägen har installerats trafikljus som vid behov varnar dem som rör sig på vägen för räddningsfordon som åker på uppdrag.

Smidigt samarbete

Byggprojektet har förlöpt utmärkt ur räddningsverkets synvinkel.

 – Projektet höll tidtabellen och samarbetet med Sibbo kommun som lät bygga stationen och byggentreprenörerna har varit väldigt lyckat, tackar räddningsdirektör Peter Johansson.

Sibbo kommunfullmäktige godkände stationens projektplan i mars 2021. Markbyggnadsarbetena inleddes i maj 2022 och stationen överläts i bruk i slutet av augusti 2023. Personalen inledde jourverksamheten vid den nya stationen 13.9.2023.

Även kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas är nöjd.

 – Den nya stationen är ett viktigt steg i att säkerställa Sibbobornas trygghet och välfärd, säger Grannas. Stationens läge vid Oljevägen leder till att hjälpen når fortare fram i nödsituationer inom hela Sibbo. På det här sättet främjar stationen varje Sibbobos säkerhet.

Kommundirektören i Sibbo Mikael Grannas var nöjd med samarbetet mellan kommunen, räddningsverket och byggentreprenörerna under projektets gång.

 

Växande södra Sibbo behöver lättstation

Enligt räddningsdirektör Peter Johansson har Östnyland behov av fler nya räddningsstationer. Projektplanen för en ny station i Lovisa har godkänts och byggnaden kommer även att inhysa polisen, som är en av räddningsväsendets viktiga samarbetspartner.

  – Befolkningen ökar i södra Sibbo och industriområdet i Nyby utvecklas. Därför skulle det vara viktigt att förverkliga den planerade lättstationen i Söderkulla, konstaterar Johansson.

Den planerade räddningsstationen i Söderkulla vittnar om den nya verklighet som välfärdsområdesreformen förde med sig.

 – Städer och kommuner kan planera ny bosättning och industri och välfärdsområdet måste svara på det genom att till exempel bygga räddnings- och akutvårdsstationer.

Mycket att fira

Datumet för tillställningen, 16.10, valdes inte slumpmässigt – det är nämligen Östra Nylands räddningsverks traditionsdag. Denna dag år 1905 inledde den första ordinarie brandkåren sin jourverksamhet i Borgå.

I samband med öppningen belönades dessutom personalen med Nylands räddningsförbunds (UPL), Räddningsbranshcens Centralorganisations (SPEK) och Finlands Brandbefälsförbunds förtjänsttecken.

Brandförman Mikael Forsell (i mitten) var en av dem som fick förtjänsttecken. Medaljen och diplomet delades ut av räddningschef Mika Kynsijärvi, i bakgrunden räddningsdirektör Peter Johansson.

Det senaste