Tillbaka

Samarbete och grannhjälp centrala i släckningen av skogsbranden i Mörskom

Utgivningsdatum 24.5.2023 9.21
Pressmeddelande
Personer i släckningskläder står på räddningsstationens gård.
Reservmanskap på väg från räddningsstationen i Borgå till Mörskom på brandkvällen.

Räddningsverket i Östra Nyland vill tacka alla som deltog på ett eller annat sätt i släckningen av den historiskt stora skogsbranden.

I Kankböle i Mörskom antändes måndagen den 15 maj 2023 en skogsbrand som spreds snabbt med vinden till ett nästan 40 hektar stort område.

 – I släckningsarbetet deltog tiotals personer från fyra olika räddningsverk, områdets avtalsbrandkårer, Gränsbevakningsväsendet och Försvarsmakten, berättar räddningschef Mika Kynsijärvi vid Räddningsverket i Östra Nyland.

Åtskilliga frivilliga från avtalsbrandkårerna, lokala aktörer och invånare med flera skötte om proviantering, redskapsservice och annat stöd.

 

Grannhjälp spelade avgörande roll

I släckningsarbetet deltog förutom ordinarie och halvordinarie personal vid Räddningsverket i Östra Nyland även enheter från räddningsverken i Mellersta Nyland och Päijänne-Tavastland. Räddningsverket i Södra Savolax skickade ”Mörkö”, det vill säga sin tunga släckningsenhet som är specialbyggd för släckning av skogsbränder. Helikoptrar från Försvarsmakten och Gränsbevakningsväsendet släckte lågorna uppifrån.

– Räddningsverkens grannhjälp, myndighetssamarbete och alla aktiva avtalsbrandkårer i vårt område spelade en avgörande roll vid ett så här utdraget och utbrett uppdrag, säger räddningsdirektör Peter Johansson.

Som mest deltog cirka 30 enheter samtidigt i släckningen av branden.

– Arbetet är långsamt och tungt och det kan ta flera dygn innan en skogsbrand är släckt och efterbevakningen kan avslutas, fortsätter Johansson.

De viktiga bakgrundskrafterna

Väldigt viktiga är även alla dem som ser till att utrustningen och redskapen fungerar och att de som släcker branden får mat och vila.

 – Avtalsbrandkårernas damavdelningar ordnade provianteringen på platsen på ett utomordentligt sätt, berömmer Mika Kynsijärvi. Vi hörde att en lokal aktör hade skickat släckningsmanskapet pizza, vilket säkerligen uppskattades stort. Manskapet erbjöds även viloplatser i närområdet.

Varning för skogsbrand i kraft, marken väldigt torr

En vecka efter skogsbranden i Mörskom larmades räddningsverket till en terrängbrand nära bosättning öster om Askola kyrkoby. Till all tur släcktes branden i Askola innan den utgjorde ett hot för invånarna.

Räddningsverket i Östra Nyland påminner om att varning för skogsbrand råder i hela Nyland.

 – Terrängen är väldigt torr just nu, påpekar Mika Kynsijärvi.

Varning för skogsbrand betyder att det är förbjudet att göra upp öppen eld eller brasa utomhus.

 – Dessutom är det bra för var och en av oss att vara medveten om att marken kan fatta eld av till exempel en tobaksfimp, en arbetsmaskin eller en het katalysator under en parkerad bil.

Hantering av eld och öppen eld

Det senaste