Gå till aktuellt

Räddningsverket donerar en brandbil och utrustning till Ukraina

Utgivningsdatum 9.3.2022 14.27

Västra-Nylands räddningsverk donerar en brandbil med tillhörande utrustning till Ukraina. Dessutom skänks hjälmar, släckningsdräkter, skopbårar, hydrauliska verktyg och två generatorer. Det råder ett stort behov av räddnings- och akutvårdsutrustning i ett land i krigsläge.

- Brandbilen, som doneras från vårt räddningsverk, togs i användning år 2000. Den är snygg och fullt användbar. Fordonet har varit till salu, men kommer nu att gå till viktigt bruk i krisområdet, konstaterar räddningsverkets tekniska chef Petteri Ranta.

-Vi har samlat ihop utrustning som behövs i Ukraina från våra ordinarie brandstationer. Personalen har aktivt varit med i arbetet. Inom räddningsbranschen råder ett starkt internationellt samarbete och kollegor i andra länder erbjuds hjälp i mån av möjlighet. Vi har varit noga med att all utrustning som doneras är hel och fungerande. Den går till humanitärt bruk för att hjälpa människor i nöd, säger Ranta.

- Finlänska räddningsverk runt hela landet har donerat fordon och utrustning till Ukraina. Inrikesministeriet koordinerar donationerna från de finska räddningsverken med hjälp av EU:s civilskyddsmekanism och ser till att hjälpen når de rätta mottagarna. All hjälp motsvarar de behov Ukrainas räddningsväsen framfört. Räddningsbranchens centralorganisation i Finland samlar in donationer från avtalsbrandkårer. 

- Tyvärr räcker inte räddningsverkets resurser till att ta emot donationer från medborgarna. Vi önskar att donationer inte hämtas till brandstationerna, utan att de levereras vidare via olika insamlingar. Det är möjligt att skänka ekonomisk krishjälp till katastrofområdet via pålitliga hjälporganisationer, på så sätt svarar hjälpen bäst på behovet i destinationslandet, konstaterar Petteri Ranta.

En brandbil på brandstationens gård.

Länsi-Uusimaa

Det senaste

Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 27.6.2022 15:14
Överst i mitten står FN:s logo, med texten Sustainable Development Goals nedan. Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.6.2022 12:00
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 21.6.2022 13:44
Mikko Jalo. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 10.6.2022 12:47
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.6.2022 12:44