Gå till aktuellt

Räddningsverket delar ut brandvarnare till seniorer med hjälp av hemvården

Utgivningsdatum 9.5.2022 14.31
En brandinspektör ger en låda brandvarnare åt en representant för hemvården.
Sanna Nykänen från Borgå stads hemvård (t.v.) tog emot en låda brandvarnare och installationspinnar av brandinspektör Lotta Holopainen.

Räddningsverket i Östra Nyland donerar brandvarnare till hemvården i de kommuner som hör till verkets verksamhetsområde. Hemvården delar i sin tur ut dem till seniorer som saknar brandvarnare i sitt hem. Brandvarnarna installeras vid hembesöken.

För räddningsverket är donationen en liten handräckning som kan rädda liv.

 – Visserligen ansvarar invånaren för brandvarnarna i sin bostad. För en äldre person kan det ändå vara besvärligt att skaffa och installera varnare, konstaterar brandinspektör Lotta Holopainen.

Brandvarnaren hjälper invånaren att upptäcka en eldsvåda och på det sättet få mera tid att rädda sig själv och kalla på hjälp. Även grannarna kan höra varnarens ljud.

– En ålderstigen invånare och en otillräcklig mängd brandvarnare är en allvarlig säkerhetsrisk. När du hälsar på en anhörig, se till att hen har tillräckligt många fungerande brandvarnare, rekommenderar Holopainen.

Mer information om brandvarnare på räddningsväsendets webbplats

Tätt samarbete bakom idén

Tanken om försöket föddes i samarbetet mellan räddningsverket och kommunernas socialtjänster kring så kallade brandriskbostäder. Räddningsverket och socialtjänsterna hjälper tillsammans invånare vars hem medför en särskilt stor risk för eldsvådor och olyckor.

Det täta samarbetet har hjälpt att hitta på sätt att förbättra brandsäkerheten även hos övriga kunder inom social- och hälsovården.

 – Vi funderade på hurudana små praktiska medel vi har. En lösning är att ha installationsklara brandvarnare i bagageutrymmet i hemvårdens bilar, berättar Lotta Holopainen.

Hemvården mycket nöjd

 – En fantastisk idé och en fin donation, tackar Sanna Nykänen, tf. servicechef för hemvården vid Borgå stad. Det är väldigt viktigt för oss att kunden är trygg i sitt eget hem. Nu kan vi även förbättra brandsäkerheten.

Brandvarnarna har gjorts klara för installation. Dessutom får hemvårdarna installationspinnar, med vilka de kan fästa varnaren i taket utan att klättra. På det här sättet är installationen så snabb och trygg som möjligt för personalen.

Räddningsverket i Östra Nyland donerar sammanlagt 300 brandvarnare, varav 60 till Borgå stads hemvård.

– Stadens hemvård har kring 600 kunder. Många av dem bor i en stor bostad eller ett egnahemshus som behöver flera brandvarnare. Jag har på känn att alla varnare vi får kommer att finna sin plats, uppskattar Sanna Nykänen.

Itä-Uusimaa Räddningsverket i östra Nyland

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 30.5.2023 9:19
Skyddsrums utrustning. Pressmeddelande
Räddningsinstitutetinrikesministeriet Räddningsväsendet, 29.5.2023 13:00
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 26.4.2023 16:41
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 14.4.2023 12:19
Pressmeddelande