Tillbaka

Hur lönar det sig att ladda en elbil och -cykel hemma?

Utgivningsdatum 16.8.2023 11.39 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 10.54
Pressmeddelande
Elbilsladdning
Elbilsladdning vid en stationär laddstation.

Att ladda en elbil hemma är säkert, men det finns risker förknippade med att använda ett hushållseluttag.

”Att ladda en elbil hemma är helt säkert, så länge du tar hand om säkerheten för elinstallationer”, påminner brandmästare Joonatan Suosalo från Helsingfors räddningsverk.

Han säger att det bästa laddningsalternativet med tanke på brandsäkerhet är en fast laddningsstation installerad av en yrkesperson inom elbranschen.

”Laddning från ett vanligt eluttag är också säkert, så länge en yrkesperson inom elbranschen har kontrollerat uttagets skick och att inte mer än 8 ampere används som laddningsström”, fortsätter Suosalo.

Vi har sammanställt en lista över saker som bör säkerställas innan man laddar en elbil vid ett vanligt eluttag hemma:

 • Eluttaget är i gott skick och intakt.
 • I gamla byggnader kontrollera särskilt tillstånd och placering av kabeln som matar uttaget. Till exempel kan matningskabeln till ett utomhusuttag ha otillräckligt tvärsnitt och ha installerats inuti värmeisoleringen, varvid laddning av en elbil kan orsaka brandrisk.
 • Laddningsel får inte tas från insidan av byggnaden, till exempel genom fönster eller dörrar. 
 • Förlängningssladdar och kablar får inte användas.
 • Stöd laddningskabelns styrenhet under laddning, med andra ord låt den inte hänga från uttaget.
 • De nuvarande bilvärmaruttagen och andra hushållsuttag är inte lämpliga för basladdning på grund av tekniska begränsningar.
 • Klockomkopplare anslutna till uttaget, energimätare eller liknande får inte användas på grund av risken för elektriska stötar och brand, såvida de inte är särskilt utformade för laddningsändamål.
 • Använd inte laddningsström på mer än 8 ampere (A) för långvarig (mer än 2 timmar) laddning.
 • Efter ungefär en timmes laddning, kontrollera att stickproppen inte är brännhet.
 • Pausa laddningen genom att först koppla bort kabeln från bilen och sedan från hushållsuttaget.

Innan du använder ett hushållsuttag för laddning är det nödvändigt att låta kontrollera huruvida uttaget och dess installation lämpar sig för laddning. Underhållsinspektion är inte obligatorisk, men rekommenderas. Inspektionen kan utföras av en person som har rätt att göra elinstallationer.
 

Säkert inomhus
Förutom elbilarna är en växande risk också anordningar, såsom elcyklar och -sparkcyklar, som laddas hemma, ofta inomhus.

Det finns några saker att tänka på ur ett brandsäkerhetsperspektiv:

 • Använd anordningarnas egna laddningsverktyg för laddning.
 • Förvara batterierna och laddarna i ett öppet utrymme.
 • Undvik laddning under natten.
 • Ta laddningsströmmen direkt från eluttaget, inte via en förlängningskabel.
 • Se till att ett batteri inte förvaras eller laddas i direkt solljus.
 • För gamla batterier till lämpliga återvinningspunkter.

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43
äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2023 11:04