Tillbaka

Helsingfors investerar miljoner i sanering av skyddsrum under de kommande åren

Utgivningsdatum 18.4.2024 14.58 | Publicerad på svenska 23.4.2024 kl. 14.57
Pressmeddelande
Fyra män går i ett skyddsrum.
Projektledarna Tuomo Kinnunen (till vänster) och Risto Ainasoja berättade för biträdande borgmästare Daniel Sazonov om renoveringen av skyddsrummet i Niemenmäki. Bredvid Sazonovs assistent Jeremias Nurmela.

Saneringsarbetena av skyddsrummet i Näshöjden slutfördes i mars och fler skyddsrum ska renoveras.

Helsingfors stad sanerar flera skyddsrum under de närmaste åren. Biträdande borgmästare Daniel Sazonov sade vid en öppen tillställning i fråga om skyddsrummet i Näshöjden, att staden på grund av den rådande världssituationen har tidigarelagt saneringen av flera skyddsrum.

Efter skyddsrummet i Näshöjden ska skyddsrummen i Östra Böle, Karstulavägen, Brändö och Skillnaden saneras. Cirka 25 miljoner euro har reserverats för dessa projekt i stadens 10-åriga investeringsprogram. Ytterligare har 500 000 euro reserverats till materialanskaffningar för befolkningsskyddet under detta år.

Under onsdagens besök i skyddsrummet i Näshöjden tackade Sazonov för att två saker aldrig har upphört i Finland: den allmänna värnplikten och befolkningsskyddet.

”Våra allierade och partners besöker Finland för att lära sig av oss om dessa”, sade Sazonov.

”Det finns fortfarande efterfrågan på skyddsrum av detta slag, tyvärr. Även för närvarande utsätts civila för medveten terrorism, det vill säga vi är beredda att skydda våra civila. Vi är inte oroliga, vi är förberedda”, fortsätter han.

Skyddsrummet i Näshöjden blev färdigt 1964 och det omfattande saneringsarbetet slutfördes i mars 2024. I Helsingfors skala är det fråga om ett litet gemensamt skydd för 2 300 personer. Alla människor i området ryms i skyddet.

Helsinki

Det senaste