Gå till aktuellt

Finländska brandmän ska släcka markbränder i Grekland – uppdragets ledare från östra Nyland

Utgivningsdatum 25.7.2022 9.36
Pressmeddelande
Brandmän släcker en väldig markbrand.
Grekland led av omfattande markbränder även 2021. (Bild: AP CC BY 2.0)

Tiotals finländska brandmän och avtalsbrandkårister från räddningsverken och de frivilliga brandkårerna i östra Finland reser i augusti till Grekland för att hjälpa till med släckningen av massiva markbränder. Finlands delegation leds av personal från Räddningsverket i Östra Nyland.

Nästan 130 000 hektar mark brann i Grekland i fjol. Som ett försök att förhindra en ny katastrof bad Grekland redan på förhand om internationell släckningshjälp. Flera länder i Europa, däribland Finland, svarade på begäran om hjälp.

Sammanlagt cirka 50 finländare, både ordinarie personal vid räddningsverken och frivilliga från avtalsbrandkårer åker till Grekland i två grupper för att bekämpa terrängbränder i krävande förhållanden. Uppdraget leds av två ansikten som är bekanta för många i Östnyland, räddningsdirektör Peter Johansson och brandmästare Petri Lyttinen.

 – Det här är första gången som släckningshjälp har planerats på internationell nivå redan i förväg, berättar brandmästare Petri Lyttinen vid Räddningsverket i Östra Nyland. Europeiska unionen finansierar själva missionen, medan Grekland ansvarar för till exempel inkvartering och mat.

Krävande förhållanden väntar

Grupperna arbetar i två veckor. Räddningsdirektören åker med den första gruppen till Grekland i början av augusti. I medlet av augusti är det bytesmanskapets tur.

 – Medlemmar från ordinarie och frivilliga brandkårer från Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax räddningsområden deltar i bekämpningsarbetet. Vår uppgift är att upprätthålla kontakten mellan myndigheterna och att leda delegationen, beskriver Lyttinen.

Petri Lyttinen funderar mycket på arbetsförhållandena framme i Grekland.

 – Nästan hela Europa har lidit av värmeböljor den här sommaren. Temperaturen i Grekland kan stiga till 40 grader och terrängen är annorlunda än vad vi finländare är vana vid. Det är väldigt viktigt att vi är beredda på utmaningar.

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.9.2022 11:38
Pressmeddelande