Tillbaka

Finländska brandmän ska släcka markbränder i Grekland – uppdragets ledare från östra Nyland

Utgivningsdatum 25.7.2022 9.36
Pressmeddelande
Brandmän släcker en väldig markbrand.
Grekland led av omfattande markbränder även 2021. (Bild: AP CC BY 2.0)

Tiotals finländska brandmän och avtalsbrandkårister från räddningsverken och de frivilliga brandkårerna i östra Finland reser i augusti till Grekland för att hjälpa till med släckningen av massiva markbränder. Finlands delegation leds av personal från Räddningsverket i Östra Nyland.

Nästan 130 000 hektar mark brann i Grekland i fjol. Som ett försök att förhindra en ny katastrof bad Grekland redan på förhand om internationell släckningshjälp. Flera länder i Europa, däribland Finland, svarade på begäran om hjälp.

Sammanlagt cirka 50 finländare, både ordinarie personal vid räddningsverken och frivilliga från avtalsbrandkårer åker till Grekland i två grupper för att bekämpa terrängbränder i krävande förhållanden. Uppdraget leds av två ansikten som är bekanta för många i Östnyland, räddningsdirektör Peter Johansson och brandmästare Petri Lyttinen.

 – Det här är första gången som släckningshjälp har planerats på internationell nivå redan i förväg, berättar brandmästare Petri Lyttinen vid Räddningsverket i Östra Nyland. Europeiska unionen finansierar själva missionen, medan Grekland ansvarar för till exempel inkvartering och mat.

Krävande förhållanden väntar

Grupperna arbetar i två veckor. Räddningsdirektören åker med den första gruppen till Grekland i början av augusti. I medlet av augusti är det bytesmanskapets tur.

 – Medlemmar från ordinarie och frivilliga brandkårer från Kymmenedalen, Södra Karelen, Norra Karelen, Södra Savolax och Norra Savolax räddningsområden deltar i bekämpningsarbetet. Vår uppgift är att upprätthålla kontakten mellan myndigheterna och att leda delegationen, beskriver Lyttinen.

Petri Lyttinen funderar mycket på arbetsförhållandena framme i Grekland.

 – Nästan hela Europa har lidit av värmeböljor den här sommaren. Temperaturen i Grekland kan stiga till 40 grader och terrängen är annorlunda än vad vi finländare är vana vid. Det är väldigt viktigt att vi är beredda på utmaningar.

Det senaste