Tillbaka

Eldsvåda i restaurang i Gamla stan i Borgå

Utgivningsdatum 10.8.2022 23.40 | Publicerad på svenska 10.8.2022 kl. 23.41
Pressmeddelande

En restaurangfastighet i Gamla stan i Borgå brinner. Räddningsverket i Östra Nyland fick larm om branden på onsdag 10.8 cirka klockan 22.15.

kl. 3.47

Släcknings- och röjningsarbetet vid restaurangbranden i Gamla stan i Borgå fortsätter länge.

Släcknings- och röjningsarbetet vid eldsvådan i en restaurangfastighet i Gamla stan i Borgå fortsätter till torsdag morgon. Elden sprids inte längre.

Enligt brandundersökningen vid Räddningsverket i Östra Nyland verkar branden ha startat i restaurangfastighetens rökkanal. Elden spreds snabbt i den gamla träbyggnadens rökkanal. Undersökningen fortsätter när branden är släckt.

Hela den norra ändan av fastigheten har fått omfattande skador av eldsvådan och släckningsvattnet. Rrestaurang Meat Districts, Ani’s cafés samt hem- och köksaffären Welmans lokaler har tagit mest skada. I samband med släckningsarbetet har man varit tvungen att riva bland annat takkonstruktioner.

Som mest deltog cirka 20 enheter från hela östra Nyland i släckningsarbetet.

Olycksrapporteringen från Räddningsverket i Östra Nyland upphör.

​​​​​​​

kl. 2.34

Restaurangbranden i Gamla stan i Borgå sprids inte för tillfället.

Släckningsarbetena har stoppat branden i en restaurangfastighet i Gamla stan i Borgå från att spridas. Branden har spridits i den gamla träbyggnadens mellanbjälklag.

Byggnaden har omfattande brand- och vattenskador åtminstone i restaurang Meat Districts, Ani’s cafés samt hem- och köksaffär Welmans lokaler.

Branden orsakar fortfarande rökolägenheter i Borgå centrum. Man bör undvika att röra sig i området. Räddningsverket instruerar närområdets fastighets- och företagsägare. Det är förbjudet att gå in fastigheterna på egen hand. Redan tidigare under kvällen flyttades knappa 10 personer från ett närliggande hotell till annan inkvartering.

Cirka 20 räddningsenheter deltar i släckningsarbetet.

Polisen utreder brandorsaken.

​​​​​​​

 

 

Klockan 1.19

Restaurangbrandens släckningsarbeten fortsätter i Gamla stan i Borgå hela natten.

Släckningsarbetena pågår fortfarande vid den restaurangbrand som bröt ut i Gamla stan i Borgå på onsdag kväll. Branden sprids i byggnadens mellanbjälklag och just nu är målet med släckningsarbetet att förhindra att branden sprids i byggnaden.

Branden har inte förorsakat personskador, men fastigheten får omfattande brand- och vattenskador.

Räddningsverket kontaktar ägarna till de fastigheter och företag som ligger nära eldsvådan. Det är förbjudet att gå in fastigheterna på egen hand.

Cirka 20 räddningsenheter deltar i släckningsarbetet.

 

Klockan 0.20

Räddningsverket fortsätter släcka restaurangbranden i Gamla stan i Borgå.

Släckningsarbetet fortsätter vid den restaurangbrand som har brutit ut i Gamla stan i Borgå. Branden avgränsades tidigare till vindsutrymmena, men har spridit sig till fastighetens nedre våning. Branden har inte spridits till närliggande fastigheter.

Räddningsverket fick alarm om eldsvådan klockan 22.15 på onsdag 10.8.

Branden orsakar rökolägenheter i Borgå centrum. Räddningsverket uppmanar människor att undvika att röra sig på området. Invånarna uppmanas att stänga fönster och dörrar samt stänga av ventilationen.

Cirka 20 räddningsenheter deltar i släckningsarbetet.

 

Klockan 23.25

​​​​​​​Branden har avgränsats till byggnadens vindsutrymmen. Branden har inte orsakat personskador, men byggnaden kommer att få brand- och vattenskador. Eldsvådan orsakar rökolägenheter i Borgå centrum.

Trafiken har stängts av längs Mellangatan och Ågatan. Östra Nylands social- och krisjour tar hand om invånarna i området och gästerna vid det närliggande hotellet.

Artikeln uppdateras.

Itä-Uusimaa

Det senaste