Tillbaka

Brand- och boendesäkerheten i Gamla stan i Borgå under brandinspektörernas lupp

Utgivningsdatum 16.6.2022 12.14 | Publicerad på svenska 16.6.2022 kl. 12.16
Pressmeddelande
Två brandinspektörer promenerar på en solig kullerstensgata.
Brandinspektörerna Toni Riuttanen och Lotta Holopainen på säkerhetsvandring i Gamla Borgå.

Gamla stan i Borgå är ett centralt riskobjekt inte enbart i egenskap av ett betydande kulturobjekt, utan också med tanke på boendetryggheten. Brandinspektörerna vid räddningsverket i Östra Nyland gick fredag 10.6 runt i stadsdelen för att ägna sig åt riktad säkerhetskommunikation. Vi studerade miljön med hänsyn till brand- och boendesäkerheten samt räddningsväsendets möjligheter.

Inspektörerna gjorde en rond under eftermiddagen och lade då inte märke till allvarliga brister som skulle ha äventyrat säkerheten och som skulle ha krävt omedelbara åtgärder för att förebygga en olycksfara. Vi antecknade emellertid mer än 20 säkerhetsrelaterade iakttagelser som kommer att vara till nytta i fortsättningen.

Den viktigaste bristen gäller markeringarna av byggnadernas adress- och lägenhetsuppgifter. I fall av olyckshändelse eller sjukdomsattack är förutsättningen för att hjälpen snabbt ska nå fram att fastigheternas adressmarkeringar och eventuella trapp- och bostadsnummer är klart synliga. Då det gäller placeringen av adressnumret är det skäl att beakta att det ska finnas på ett upplyst ställe och synas även i mörker.

Förutom att gå runt på området stod brandinspektörerna också till tjänst med säkerhetsutbildning och diskussion med stadsdelens invånare på FBK:s brandkårshus i Borgå. Det framgick av diskussionen att invånarna fäste stor uppmärksamhet vid frågan om att på egen hand hålla sig beredd. Man har funderat på säkerhetsfrågor där hemma. En fråga som också diskuterades var placeringen av avfallskärl i stadsdelen, eftersom det täta byggnadsbeståndet medför att allmänna säkerhetsavstånd inte nödvändigtvis kan upprätthållas på tomten.

Räddningsverket utarbetar senare ett särskilt informationsbrev till områdets invånare där vi berättar om säkerhetsbristerna och om hur säkerheten kan utvecklas tillsammans. På basis av erfarenheterna av evenemanget i juni kommer vi att utveckla vår verksamhetsmodell och göra det till standardrutin att ordna något sådant varje år.

I alla frågor som gäller brandsäkerhet är det på sin plats att vända sig exempelvis till räddningsverkets jourhavande brandinspektör eller till byggnadstillsynen. Du når brandinspektören per telefon på numret 040 631 2916 (vardagar kl. 9-14.30, endast samtal) eller via e-post på adressen palotarkastaja@porvoo.fi.

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43
äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2023 11:04