Tillbaka

Använd nödnumret rätt

Utgivningsdatum 20.2.2024 17.37 | Publicerad på svenska 20.2.2024 kl. 17.42
Pressmeddelande

112-dagen firas varje år den 11 februari. Målet med dagen är att öka invånarnas säkerhetsmedvetande. I år var dagens tema att använda nödnumret på rätt sätt, där barn och unga var en särskild målgrupp.

112-dagen firas varje år den 11 februari. Målet med dagen är att öka invånarnas säkerhetsmedvetande. I år var dagens tema att använda nödnumret på rätt sätt, där barn och unga var en särskild målgrupp. Barn och unga vågar eller kan inte nödvändigtvis ringa nödnumret. Det är bra att repetera och öva hur man gör i nödsituationer och hur man ringer nödnumret 112.

När ringer man nödnumret?

Ring nödnumret 112:

  • när du råkar ut för en nödsituation eller har ett brådskande behov av att få myndighetshjälp till platsen (polis, akutvård, räddnings- och socialväsendet)
  • när du vet eller misstänker att liv, hälsa, egendom eller miljö är hotade eller i fara.

Våga ringa nödnumret. När du ringer nödnumret behöver du inte på förhand veta vad man borde kunna berätta om situationen. Nödcentralsoperatören ställa dig preciserande frågor.

Ibland förekommer situationer där man inte har vågat ringa nödnumret, trots att det hade behövts. Å andra sidan förekommer även många sådana situationer, där man har ringt nödnumret, trots att man inte borde.

Ring inte nödnumret:

  • för att fråga eller höra dig för
  • i störningssituationer, där ingen är i fara (till exempel elavbrott)
  • i icke-brådskande situationer (till exempel hälsoproblem som inte är akuta, egentliga nödsituationer. I icke-brådskande fall kan du först fråga om råd till exempel hos Jourhjälpen i HUS-området 116117)

Innan du ringer nödnumret lönar det sig att fundera om situationen kan lösas på egen hand. Om du är osäker, ring då nödnumret.

I 112-applikationen finns många kontaktuppgifter och anvisningar för olika situationer, så det lönar sig att ladda ner appen på telefonen och bekanta sig med anvisningarna.

Länsi-Uusimaa

Det senaste