Tillbaka

Ansökan till Helsingfors Räddningsskola pågår!

Utgivningsdatum 1.12.2023 15.58 | Publicerad på svenska 7.12.2023 kl. 13.15
Pressmeddelande
Brandman och logo
Ansökan till Helsingfors Räddningsskola pågår.

Ansökan till räddningskursen som börjar hösten 2024 pågår nu. Ansökningstiden går ut onsdagen den 17 januari.

Från Helsingfors Räddningsskola utexamineras professionella inom räddningsbranschen med förmågan att arbeta som säkerhetsexperter som arbetar med att förebygga olyckor och utföra mångsidiga räddningsuppgifter samt uppgifter inom akutvård och sjuktransport.
Räddarexamen ger behörighet för tjänster som räddningsman, brandman eller brandman-ambulansförare på riksnivå. De utexaminerade räddarna har mycket goda sysselsättningsmöjligheter.

Ansökan till räddningskursen som börjar hösten 2024 pågår nu. Ansökningstiden går ut onsdagen den 17 januari. Se mer information om ansökan (på finska).

Räddningsskolans räddningsutbildning är yrkesutbildning på 1,5 år, vars undervisningsplan följer Räddningsinstitutets undervisningsplan. Även regionala kompetenskrav och innehåll har integrerats i studierna.

I studierna utnyttjas undervisningsmetoder och inlärningsmiljöer i enlighet med kraven i det ämne som inlärs. Praktiska övningar och lärande i arbete har en central roll i studierna. Därför är studierna till största delen närstudier och de studerande har närvaroplikt.

Helsingfors Räddningsskola är belägen på Busholmen. Utöver skolans lokaler genomförs en stor del av studierna på olika övningsområden och i genuina inlärningsmiljöer vid huvudstadsregionens objekt.

Meddelandet har uppdaterats 28.12.2023 med information om fortsättningen av ansökningstiden för Räddningsskolan fram till 17.1.2024.

Helsinki

Det senaste