Tillbaka

Ändringar i signalstyrkan i befolkningsskyddslarmen i Hangö, Raseborg och Ingå

Utgivningsdatum 25.9.2023 10.16
Pressmeddelande

Under hösten 2023 förnyar Västra Nylands räddningsverk befolkningsskyddslarmanordningarna i Hangö, Ingå och Raseborg.

I samband med det årliga underhållet byter man ut anordningarna i Hangonkylän koulu, Hangö brandstation, Ingå vattentorn och Karis brandstation. Dessutom installeras ett befolkningsskyddslarm i nya Tenala brandstation i Raseborg. Larmanordningarna byts ut till en nya och allt effektivare modell, varvid larmanordningarnas signalstyrka förbättras och ljudet av signalen täcker ett större område än tidigare. De nya anordningarnas underhållssäkerhet är även bättre än de tidigares. Installationsarbete görs i vecka 39 och 40.

Den månatliga testsignalen ska höras starkare än tidigare

Invånarna i området och andra som befinner sig i närheten hör ändringen senast den första vardagsmåndagen månaden efter installeringsarbetet, då den månatliga, riksomfattande testningen av befolkningsskyddslarmen alltid ljuder kl. 12. Då hörs från larmanordningarna ett sju sekunder långt jämnt ljud. I samband med testningen kan man också höra ett talat meddelande: ”hälyttimien kokeilu, prov alarm, testing sirens”. 

Ändringen kräver inga åtgärder av invånarna, men det är bra att vara medveten om och komma ihåg detta när testsignalerna ljuder.

Befolkningsskyddslarmen varnar personer som rör sig utomhus

Med hjälp av befolkningsskyddslarmet kan man ge en allmän farosignal, till exempel om det finns sådan farlig rök eller gas i luften som hotar invånarna. Den allmänna farosignalen är en oavbruten stigande och fallande ljudsignal som varar en minut. Då den allmänna farosignalen ljuder ska alla som befinner sig utomhus söka skydd inomhus. Inomhus ska du stänga dörrar, fönster och vädringsluckor samt stänga av ventilationen om det är möjligt.

Faran över-signalen är en obruten jämn signal som pågår i en minut. Den meddelar att hotet eller faran är över.

Mer information om den allmänna farosignalen

Befolkningsskyddslarmen är i första hand avsedda för att varna personer som rör sig utomhus. Signalerna från dem hörs alltså nödvändigtvis inte inomhus. Dessutom påverkar även terrängformerna, den bebyggda miljön och vädret hur väl larmen hörs. Befolkningsskyddslarmen täcker inte alla områden. Larmanordningarna är i första hand placerade på platser där det bor eller rör sig mycket folk. 

En del av ett larmsystem med flera kanaler

Utöver den allmänna farosignalen som ges med hjälp av befolkningsskyddslarmet ges alltid ett varningsmeddelande, som läses upp på radion och visas på text-TV:s sida 112 samt vid behov som en löpande text i överkanten på tv-sändningarna.

Varningsmeddelandet syns också bland annat på webbplatserna pelastustoimi.fi och 112.fi. Varningsmeddelandet skickas dessutom via appen 112 Suomi. Räddningsverken rekommenderar att alla installerar appen 112 Suomi på sina telefoner. 

I Västra Nylands räddningsverks område finns omkring 80 befolkningsskyddslarm. Larmanordningarna förnyas och underhålls enligt behov. Räddningsverket kartlägger också om det finns nya bostadsområden som skulle behöva ett befolkningsskyddslarm.

Mer information:    
Västra Nylands räddningsverk
 

Länsi-Uusimaa

Det senaste