Hoppa till innehåll

Våra värderingar är sammanhållning, tillförlitlighet, jämlikhet och betydelsefullhet. Vi erkänner också räddningsbranschens gemensamma värderingar genom at agera mänskligt, yrkesmässigt och pålitligt.

Sammanhållning
En bra sammanhållning är grunden för all vår verksamhet. Vårt täta samarbete är en av våra viktigaste resurser. Vi löser problem tillsammans, vi möter vardagen tillsammans. Med stöttning för varandra och samarbete med våra kunder och intressentgrupper gör vi Helsingfors en säker plats att leva på.

Tillförlitlighet
Vi är järnhårda proffs. Vi litar på varandra och folk litar på oss. Personalen vid Helsingfors räddningsverk kännetecknas av kompetens. Vi utvecklar vår yrkeskunnighet och är stolta föregångare. Vi är tillförlitliga nu och i framtiden.

Jämlikhet
Vi bemöter varandra och våra kunder likvärdigt och med respekt. Vi är hederliga, rättvisa och öppna. All vår verksamhet baseras alltid på likvärdighet och respekt. För oss är olikhet en resurs.

Betydelsefullhet
Vi utför samhällsviktigt och betydelsefullt arbete för människornas väl. Med vårt arbete tryggar vi stadsbornas liv och skapar säkerhet i samhället. Vår uppgift är att hjälpa och vi utför vårt arbete helhjärtat även i svåra situationer.