Hoppa till innehåll

Ring 112 vid en direkt nödsituation och 116 117 när du behöver råd vid akuta hälsoproblem. Båda numren har öppet 24/7.

Centralräddningsstationen:
Agricolagatan 15
00530 Helsingfors
PB 112, 00099 Helsingfors stad
Telefonväxel 09 310 1651, vardagar klockan 8.15–16
Fax: 09 310 30029
E-post: helsinginpelastuslaitos@hel.fi
Kommunikationsavdelningens e-post: pel.viestinta@hel.fi
Verksamhetsstället på kartan.

Situationscentralen 24/7, tfn: 09 310 30150

Jourhavande brandinspektör
tfn 09-310 31203, vardagar klockan 9–11 och 12–14
palotarkastaja@hel.fi, vardagar klockan 9–15
E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@hel.fi

Respons
Ge respons till räddningsverket via elektroniska blanketten (du flyttas till Helsingfors stads responstjänst).

Helsingfors stads registratorskontor
Helsingfors stad har ett gemensamt registratorskontor som betjänar hela staden. Registratorskontoret ger information om behandlingsskeden och beslut för pågående administrativa ärenden under hela behandlingsprocessen.

Helsingfors stads registratorskontor behandlar officiell post som skickats till räddningsverket, social-, hälsovårds- och räddningsnämnden samt sektionen för räddningsväsendet. Du kan leverera dokument till registratorskontoret per brev, elektroniskt eller i brevlådan som finns i stadshusets nedre aula.

Besöksadress:
Norra esplanaden 11–13 00170 Helsingfors
E-post: helsinki.kirjaamo@hel.fi
Telefonnummer: 09 310 13700

Öppettider:
Registratorskontorets kundtjänst har öppet vardagar klockan 8.15–16 per telefon 09 310 13700 och e-post helsinki.kirjaamo@hel.fi.
Postadress: PB 10, 00099 Helsingfors stad
Mer information på Helsingfors stads webbplats.

Kontaktuppgifter till Helsingfors avtalsbrandkårer på Helsingfors servicekarta.

Annan kontaktinformation:

Brandinspektörer och säkerhetsutbildare
För media
Räddningsstationer

Upphandlingar
Räddningsverket använder i stor utsträckning Helsingfors stads ramavtal och stadens avtalsleverantörer till sina upphandlingar. Vid frågor om anskaffning av dagligvaror och pågående upphandlingar kan du vända dig till räddningsverkets försörjningsberedskapsservice.

Utrustningschef
puh. 09 310 31470
   
Försörjningsberedskapschef
puh. 09 310 31400

Räddningsstationernas och skyddsrummens fastighetsskötsel
Kontakt vardagar klockan 7–15: Chef för fastighetsskötsel, tfn 09 310 31120. Övriga tider, kontakta Situationscentralen: 09 310 30150.
Vid frågor om befolkningsskydd, kan du kontakta oss per e-post vss@hel.fi.

Uthyrning av bergskyddsrum
Räddningsverket hyr ut de bergskyddsrum som det underhåller för olika ändamål, bland annat som förvaringsutrymme och för hobbybruk. Det finns cirka 50 skyddsrum runtom i Helsingfors som kan hyras ut.

Hyresavtalets minimilängd är sex månader. Hyrestagaren ska vid användningen av lokalerna beakta de föreskrifter som gäller underjordiska utrymmen. Enligt dessa är bland annat reparationsverksamhet och utförande av heta arbeten förbjudet i bergskyddsrum. Hyrestagaren måste dessutom kunna planera sin verksamhet på så sätt att bergskyddsrummet kan tömmas inom 72 timmar, om en fara hotar.

Mer information: tfn 09 310 31169

E-fakturering

Vi accepterar endast e-faktura.
 
Social-, hälsovårds- och räddningssektorn
Räddningsverk
Helsingfors stad
FO-nummer: 0201256-6
EDI-kod: 00370201256670
E-fakturaoperatör: Basware Oyj
Förmedlarens kod: BAWCFI22
E-fakturaadress: 00370201256670
 
Kontaktperson: Ekonomienheten, tfn 040 3341860.

Tjänsteleverantörer och leverantörer vars faktureringssystem inte möjliggör e-fakturering kan skicka e-fakturor till Helsingfors stad kostnadsfritt via leverantörsportalen. Användningen av tjänsten kräver registrering.

Ytterligare information och anvisningar om Helsingfors stads e-faktureringsadresser och betalningsvillkor.