Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Tolv personer tilldelades livräddningsmedalj

Republikens president förlänade tolv meriterade personer livräddningsmedalj den 1 april. Livräddningsmedalj förlänas såsom erkänsla för en synnerligen modig eller rådig handling eller för en handling som utförts med fara för eget liv och genom vilken en annan människas liv räddats ur hotande fara.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.4.2022 10:40

Statsrådet föreslår utvidgningar av skyldigheterna för ägare till kärnanläggningar och produktionsobjekt i nödsituationer med strålrisk

Statsrådet föreslår ändringar i räddningslagen för att den ska uppfylla kraven i EU:s strålskyddsdirektiv. Avsikten med lagändringen är att utvidga skyldigheterna för ägaren till objektet vid efterröjning, efterbevakning och efterbehandling enligt räddningslagen.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.3.2022 14:41

Finlands och Sveriges inrikesministrar diskuterar det bilaterala samarbetet och förändringarna i säkerhetsmiljön

Inrikesminister Krista Mikkonen och Sveriges justitie- och inrikesminister Morgan Johansson träffas i Finland den 16 mars för att diskutera samarbetet inom krisberedskap och civilt försvar, räddningstjänst och genomförande av avtalet om polissamarbete.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.3.2022 9:04

Finland skickar experthjälp inom internationell räddningsverksamhet till Moldavien

Inrikesministeriet har beslutat sända tre experter till Moldavien för att hjälpa till med samordningen av det humanitära bistånd som människor som flyr från Ukraina behöver. Experterna reste från Finland på fredag morgon.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 4.3.2022 10:33

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54