Tillbaka

Den mest berörande lektionen i en ung människas liv? – Trafiksäkerhetskampanjen Punainen Liitu kommer till Egentliga Finland

Utgivningsdatum 12.4.2024 10.12
Pressmeddelande
Annonsering av föreställningen Punainen Liitu. På en svart bakgrund, röda däckspår och partnerlogotyper.

Punainen Liitu -presentationen, som arrangeras av räddningstjänsten, polisen och Trafikskyddet, syftar till att påverka unga förares trafikbeteende på ett berörande sätt. I presentationerna används verkliga berättelser och erfarenheter som exempel för att stimulera tankar och diskussioner.

Presentationen Punainen Liitu, som syftar till att förbättra trafiksäkerheten bland unga, visas för första gången i Egentliga Finland. Två presentationer ordnas onsdagen och torsdagen den 17-18 april 2024 i auditoriet i Reso huvudbibliotek (Martinsali, Eeronkuja 2). Cirka 350 ungdomar har bjudits in till presentationerna, som hålls på finska. 

Media och samarbetspartner inbjuds att se den imponerande och gripande presentationen vid en exklusiv visning onsdagen den 17 april. Presentationen börjar kl. 9.30 på onsdagen och dörrarna stängs fem minuter innan. 

– Media är välkomna att se presentationen från kl. 9 på evenemangsdagen, och innan själva presentationen börjar finns det möjlighet att intervjua artisterna och arrangörerna av evenemanget, säger brandinspektör Toni Riuttanen från Egentliga Finlands räddningsverk. 
 

Personliga upplevelser av en trafikolycka – ur många perspektiv 


Punainen Liitu -presentationen för gymnasieelever består av två delar. Det timslånga evenemanget växlar mellan en videoberättelse baserad på en verklig olycka med unga människor inblandade, och personliga berättelser om unga människors i trafikolyckor ur räddningstjänstens, ambulanspersonalens, polisens och den olycksdrabbade personens perspektiv. En mycket viktig del av metoden är debriefingen i skolorna efter presentationen, som leds av lärare i små grupper. 

– I Punainen Liitu -presentationen berättas historien om en räddares erfarenhet och konsekvenserna av en trafikolycka och varför olyckan har stannat i räddarens minne för alltid. Jag har haft möjlighet att följa de evenemang som ordnas på andra räddningsverks områden, och i dessa presentationer har jag tyckt att det mest övertygande är det faktum att de unga koncentrerar sig på föreställningen tyst och utan att blinka, säger Riuttanen. 

Punainen Liitu -presentationerna i Reso, stöds av ett omfattande samarbetsnätverk. Evenemanget ordnas i samarbete med Trafikskyddet, Egentliga Finlands välfärdsområde, Polisinrättningen i Sydvästra Finland, Röda Korset, Reso stads biblioteks- och kulturtjänster, Reso regionens skolkonsortium (Raseko) och Reso gymnasium. 

– Vi vill rikta ett stort tack till alla partner som varit med och arrangerat presentationerna, men vi vill också lyfta fram biblioteket och kulturtjänsterna i Reso stad, som erbjuder en utmärkt inramning för presentationerna, säger Riuttanen.


Kampanjen kommer att fortsätta under hösten


Trafiksäkerhetskampanjen Punainen Liitu fortsätter sin resa mot Åbo hösten 2024 och för sitt viktiga budskap till allt fler ungdomar. Våren 2025 går presentationerna till Salo- eller Nystadsområdet, enligt den nuvarande planen. Detta kommer att säkerställa att budskapet om ett säkert trafikbeteende sprids och når ett betydande antal ungdomar i hela Egentliga Finland. 

Kontakter: brandinspektör Toni Riuttanen, Egentliga Finlands räddningsverk, toni.riuttanen@varha.fi, 044 4910 114. 

Varsinais-Suomi

Det senaste