Tillbaka

Staterna vid EU:s yttre gränser har gemensamma säkerhetsutmaningar

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 27.10.2023 11.41
Pressmeddelande
Inrikesminister Mari Rantanen och Litauens inrikesminister Agne Bilotaite. Foto: Lukas Balandis/BNS

Finlands, Norges, Estlands, Litauens, Lettlands, Polens och Ukrainas inrikesministrar sammanträdde i Litauens huvudstad Vilnius den 27 oktober. Ministrarna diskuterade ländernas aktuella säkerhetsutmaningar. På agendan stod bland annat hybridhot, gränskontroll, migration, civil beredskap och den kritiska infrastrukturens resiliens. Finland representerades vid mötet av inrikesminister Mari Rantanen.

- Samarbetet mellan staterna vid EU:s yttre gränser är mycket viktigt just nu. Denna sammansättning kompletterar det traditionella samarbetet mellan de nordiska och baltiska länderna. Vi står inför gemensamma utmaningar som gäller i synnerhet gränssäkerheten och som vi måste finna lösningar på, säger minister Rantanen och fortsätter:

- I dag kom vi överens om att vi ska intensifiera samarbetet i frågor som gäller den inre säkerheten, bland annat inom informationsutbyte och utveckling av beredskapen. Vi fortsätter också tillsammans att stödja Ukraina så länge det behövs.

I Litauen hade minister Rantanen också ett enskilt möte med Ukrainas inrikesminister Ihor Klymenko. Ministrarna diskuterade Finlands stöd till Ukraina och vad Finland kan lära sig av Ukraina när det gäller beredskap och att förbättra den.

Finland har aktivt levererat civilt materiellt bistånd till Ukraina sedan första dagen av Rysslands anfallskrig mot landet. Finland stöder Ukraina också med hjälp av civil krishantering. För närvarande arbetar finländska experter i EU:s civila krishanteringsinsats i Ukraina (EUAM Ukraine).

Mer information:
Laura Yli-Vakkuri, överdirektör, tfn 040 720 22 16, förnamn.efternamn@gov.fi 

Det senaste