Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Frågan om finansieringen av räddningsväsendet tas upp på nytt på hösten

Vid regeringens ramförhandlingar föreslog inrikesministeriet ytterligare satsningar på bland annat utbildningen inom räddningsväsendet, tryggandet av Räddningsinstitutets verksamhet, ledningen av räddningsväsendet på riksnivå, styrningen av de nya välfärdsområdena, beredskapen och befolkningsskyddet. De tillägg som regeringen föreslog för räddningsväsendet i planen för de offentliga finanserna genomfördes inte.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 13.4.2022 13:48

Förslag till ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet skickades på remiss

Inrikesministeriet har skickat ett propositionsutkast om ändring av räddningslagen och lagen om Räddningsinstitutet på remiss. Remissbehandlingen pågår till den 20 maj 2022.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.4.2022 9:02

Finland skickade ytterligare materiellt bistånd till Ukraina

Finland har under de senaste veckorna skickat civilt materiellt bistånd till Ukraina och dess närområden. Den senaste helheten av bistånd sändes den 5 april, och den innehöll två ambulanser och räddningsväsendets utrustning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 5.4.2022 16:00
Ett befolkningslarm på taket till Kuopio stadshus

Befolkningsskyddslarmen testas igen 4.4

Testningen är en del av den normala testningen av larmen som utförs varje månad. Avsikten är att upptäcka eventuella problem i larmanordningarna. Testningen utförs kl. 12 den första vardagsmåndagen varje månad. Räddningsverken och Nödcentralsverket ansvarar för testningen av befolkningsskyddslarmen.
Räddningsväsendet, 1.4.2022 16:13

Senaste Nytt

Brandmän släcker en väldig markbrand. Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 30.6.2022 12:26
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 28.6.2022 16:46
Pressmeddelande
Pressmeddelande
Länsi-Uusimaa Räddningsväsendet, 16.6.2022 14:54