Tillbaka

Finland skickade en expert inom internationell räddningsverksamhet till Egypten

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 17.11.2023 13.40
Pressmeddelande
Två män vid datorn i lagerhallen.
Arkivbild av experthjälp.

Egypten begärde bistånd via EU:s civilskyddsmekanism den 1 november till följd av den pågående konflikten i Gaza. Begäran om bistånd gäller medicinsk utrustning och medicinska team. Dessutom behövs experthjälp för att stödja evakueringen av EU-medborgare.

Finland reagerade på begäran om bistånd genom att den 17 november sända en expert inom internationell räddningsverksamhet till Egypten för att stödja evakueringen av EU-medborgare från Gaza. 

- Det finns fortfarande ett stort antal européer i Gaza och det är svårt att evakuera och ta hem dem. Genom beslut av inrikesministeriet skickade Räddningsinstitutet en expert för att stödja evakueringen av civila. Avsikten är också att stödja EU:s delegation i Kairo. Dessutom faciliterar experten det materiella bistånd som lämnas via EU:s civilskyddsmekanism och stöder WHO i evakueringen av patienter till EU, säger räddningsöverinspektör Pekka Tiainen från inrikesministeriet.

Finland sänder experthjälp aktivt

Internationell räddningsverksamhet är sådant lämnande av bistånd till utlandet som bygger på internationella överenskommelser och lagstiftning samt mottagande av bistånd i Finland. Detta vid naturkatastrofer samt katastrofer och olyckor som orsakats av människan, när landets egna räddningsresurser inte räcker till. 

Finland deltar i den internationella räddningsverksamheten genom Europeiska unionen och internationella organisationer. Genom civilskyddsmekanismen kan vilket land som helst begära bistånd om landet drabbas av en kris som det inte klarar av ensamt. Europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap, som är underställt Europeiska kommissionen, samordnar biståndet. Det bistånd som lämnas via civilskyddsmekanismen grundar sig på nationella resurser. Biståndet kan vara till exempel experthjälp, hjälp i form av räddningsformationer eller materiellt bistånd.

Det är inrikesministeriet som beslutar om lämnande av internationellt bistånd i anslutning till räddningsväsendet. Räddningsinstitutet är arbetsgivare för de experter som sänds ut och ansvarar för utbildningen och rekryteringen av experterna, för logistiken samt för det praktiska genomförandet av den internationella räddningsverksamheten.

Mer information:
Pekka Tiainen, räddningsöverinspektör, inrikesministeriet
tfn 050 456 4477, fornamn.efternamn@gov.fi 

Pauliina Eskola, direktör för internationella frågor, inrikesministeriet
tfn 0295 488 263, fornamn.efternamn@gov.fi

Laura Hokkanen, utbildningschef, Räddningsinstitutet
tfn 029 545 3536, fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi

Matti Inkeroinen, samordnare för internationell räddningsverksamhet, Räddningsinstitutet
tfn 029 545 3547, fornamn.efternamn@pelastusopisto.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00