Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Ny organisation för inrikesministeriets räddningsavdelning inför förvaltningsreformen inom räddningsväsendet

I och med den förvaltningsreform inom räddningsväsendet som är under beredning kommer inrikesministeriet att få nya uppgifter. Efter reformen ansvarar inrikesministeriet bland annat för styrningen av vårdlandskapens och Helsingfors stads räddningsväsende. Den nya styrande rollen och de nya uppgifterna förutsätter en reform av strukturerna och processerna vid inrikesministeriets räddningsavdelning.
Nyhet inrikesministeriet Räddningsväsendet, 1.10.2020 15:10
Materiallådan.

Finland skickar materialhjälp till Grekland på grund av branden i lägret Moria

Inrikesministeriet har beslutat skicka materialhjälp till Grekland via Europeiska unionens civilskyddsmekanism på grund av branden i flyktinglägret Moria. För att kunna hantera situationen har Grekland begärt internationellt bistånd hos EU:s civilskyddsmekanism, där också Finland är medlem.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.9.2020 11:01

I tilläggsbudgeten föreslås finansiering för bekämpning av skogsbränder och ersättande av Gränsbevakningsväsendets patrullbåt

Statsrådet lämnade den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen torsdagen den 3 september. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att räddningsväsendet beviljas 1,8 miljoner euro för att täcka verksamhetskostnaderna. Av detta belopp föranleds 1,7 miljoner euro av spaningsflygningar efter skogsbränder och 100 000 euro av kostnaderna för lämnande av bistånd vid räddningsinsatser i Libanon.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 3.9.2020 13:52
Inrikesminister Maria Ohisalo.

Inrikesminister Ohisalo deltar i vårdlandskapsturnén

Medlemmarna i den ministergrupp som leder social- och hälsovårdsreformen besöker under augusti-september 22 områden för att diskutera den kommande reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet. Syftet med den så kallade vårdlandskapsturnén är att ge regionerna möjlighet att diskutera utkastet till regeringsproposition innan remisstiden går ut.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 13.8.2020 14:26