Tillbaka

Tänk på att det kan råda varning för skogsbrand på midsommaren

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 21.6.2021 12.29
Pressmeddelande 76/2021

Midsommarbrasor orsakar skogsbränder varje år. De flesta bränderna beror på vårdslöshet eller oaktsamhet. Inrikesministeriet påminner om att det numera alltid är förbjudet att tända en brasa då Meteorologiska institutet har utfärdat varning för skogsbrand eller gräsbrand.

Undantag beviljas inte för midsommarbrasor. Inrikesministeriet uppmanar alla att kontrollera det lokala läget gällande varning för skogs- eller gräsbrand i väderleksrapporten eller på webbplatsen för Meteorologiska institutet.

En brasa får inte heller göras upp om förhållandena är sådana att risken för skogsbrand, gräsbrand eller annan eldsvåda är uppenbar, till exempel på grund av torka eller vind eller någon annan orsak. Det lokala räddningsverket kan dessutom förbjuda öppen eld inom räddningsområdet eller en del av området för en viss tid av någon annan välgrundad orsak. Om du har frågor som gäller midsommarbrasor, kontakta räddningsverket i det egna området.

Om det inte finns en aktuell varning för skogs- eller gräsbrand i området kan man tända en brasa bara man iakttar stor försiktighet. Att tända en brasa på någon annans mark förutsätter alltid tillstånd av markägaren.

Mer information:
Rami Ruuska, räddningsöverinspektör,  tfn 0295 488 424, rami.ruuska@intermin.fi 
Pasi Ryynänen, direktör för enheten, tfn 0295 488 326, pasi.ryynanen@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00