Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

I tilläggsbudgeten föreslås finansiering för anskaffning av Gränsbevakningsväsendets utsjöbevakningsfartyg och för en reform av polisens teleavlyssningssystem

Regeringen förhandlade om den sjunde tilläggsbudgetpropositionen för 2020 fredagen den 23 oktober. Regeringen föreslår att Gränsbevakningsväsendet ska få en beställningsfullmakt på 240 miljoner euro och ett anslag på 120 miljoner euro för att påbörja anskaffningen av två nya utsjöbevakningsfartyg redan i år. Att ersätta Gränsbevakningsväsendets föråldrade utsjöbevakningsfartyg är en nödvändig anskaffning, och man kan inte längre skjuta upp att påbörja den.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.10.2020 16:25
Skogsväg.

Säkerheten i glesbygdsområden har bedömts på ett täckande sätt

En rapport om säkerheten i glesbygderna har färdigställts. Rapporten sammanställer aktuell information om fenomen och utmaningar som påverkar områdenas säkerhet. Rapporten innehåller fem åtgärdsrekommendationer för att öka säkerheten och trygghetskänslan i områdena. Rapporten har utarbetats genom samarbete i Harvaturva-nätverket, som samordnas av inrikesministeriet. Nätverket består av ett stort antal myndigheter, organisationer och andra sakkunniga.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.10.2020 9:02
Räddare.

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till proposition om social- och hälsovårdsreformen har publicerats – remissinstanserna stöder reformen av räddningsväsendet

Ett sammandrag av remissvaren om utkastet till regeringens proposition om reformen av ordnandet av social- och hälsovården och räddningsväsendet har färdigställts. I sammandraget har man samlat de viktigaste kommentarerna om utkastet till regeringsproposition som lämnats under remissbehandlingen. Remissinstanserna förhåller sig positiva till reformens mål och dess nödvändighet.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.10.2020 10:01
Inrikesminister Maria Ohisalo.

Inrikesminister Ohisalo och Sveriges inrikesminister Damberg diskuterar möjligheterna att fördjupa samarbetet inom civil beredskap

Inrikesminister Maria Ohisalo träffar i dag sin kollega, Sveriges inrikesminister Mikael Damberg över video. Avsikten är att diskutera Finlands och Sveriges samarbete inom civil beredskap.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 16.10.2020 10:42