Gå till aktuellt

I tilläggsbudgeten föreslås finansiering för bekämpning av skogsbränder och ersättande av Gränsbevakningsväsendets patrullbåt

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 3.9.2020 13.52
Pressmeddelande 102/2020

Statsrådet lämnade den femte tilläggsbudgetpropositionen för 2020 till riksdagen torsdagen den 3 september. I tilläggsbudgetpropositionen föreslås att räddningsväsendet beviljas 1,8 miljoner euro för att täcka verksamhetskostnaderna. Av detta belopp föranleds 1,7 miljoner euro av spaningsflygningar efter skogsbränder och 100 000 euro av kostnaderna för lämnande av bistånd vid räddningsinsatser i Libanon.

För Gränsbevakningsväsendet föreslås dessutom ett tillägg på 1,5 miljoner euro för anskaffning av en ny båt. Utsjöbevakningsfartyget Turvas patrullbåt skadades när den körde på grund i juni och kan inte längre användas. Den skadade patrullbåten behöver ersättas med en ny båt med snabb tidtabell, eftersom patrullbåtarna är en viktig del av sjöräddningen i Finland och bekämpningen av miljöskador på havsområdet.

Ytterligare information:

Kati Korpi, ekonomi- och planeringsdirektör, tfn 0295 488 513, kati.korpi@intermin.fi 
Jussi Pyykkönen, minister Ohisalos specialmedarbetare, tfn 044 023 9149, jussi.pyykkonen@intermin.fi

Det senaste

Pressmeddelande
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 28.2.2023 7:57
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 22.2.2023 11:34
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.2.2023 8:30