Hoppa till innehåll
Kalender

Nyheter och pressmeddelande

Material i skyddsrumet

I Finland finns skyddsrumsplatser för cirka 4,8 miljoner människor

I Finland finns det cirka 50 500 skyddsrum med platser för cirka 4,8 miljoner människor. Antalet skyddsrumsplatser är tillräckligt. Skyddsrum finns i synnerhet i stora städer. Flest skyddsrumsplatser i förhållande till befolkningen finns i huvudstadsregionen och Birkaland. Detta framgår av de preliminära uppgifterna i inrikesministeriets utredning. Inrikesministeriet utreder också skyddsrummens skick i Finland. Den slutliga utredningen väntas bli klar i augusti. Inget militärt hot riktas mot Finland.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 9.2.2023 7:00

Finland skickar experthjälp till Turkiet

Finland skickar snabb experthjälp till Turkiet där räddningsarbetet efter den kraftiga jordbävningen pågår. Experterna skickas via EU:s civilskyddsmekanism.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 6.2.2023 19:50

Tilläggsfinansiering för förebyggande av ungdomsbrottslighet och för utbildning inom befolkningsskydd och egen beredskap

I den första tilläggsbudgetpropositionen för 2023 föreslås ett tillägg på sammanlagt 6,9 miljoner euro för inrikesministeriets förvaltningsområde. För polisen föreslås sammanlagt 2,477 miljoner euro för förebyggande och bekämpning av ungdomsbrottslighet. För stärkande av polisens multiprofessionella och förebyggande ankarverksamhet föreslås 1,037 miljoner euro. Dessutom effektiviseras undersökningen av brott bland unga särskilt i de största städerna (Helsingfors, Vanda, Esbo, Åbo) med ett tillägg på 1,44 miljoner euro.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 2.2.2023 14:57

Inrikesminister Krista Mikkonen framförde sina kondoleanser till Ukraina

Inrikesminister Krista Mikkonen har framfört sitt djupaste deltagande till Ukraina och till anhöriga till dem som omkom i helikopterkraschen den 18 januari. I kraschen omkom Ukrainas inrikesminister Denys Monastyrskyj och flera andra personer som hörde till ministeriets ledning.
Pressmeddelande inrikesministeriet Räddningsväsendet, 18.1.2023 13:42