Tillbaka

Finland skickade bistånd inom energisektorn till Ukraina

arbets- och näringsministerietinrikesministeriet
Utgivningsdatum 30.11.2022 16.04
Pressmeddelande

Den 24 november skickade Finland mer bistånd inom energisektorn till Ukraina där biståndsbehovet är stort. Den här gången skickades elnätskomponenter, till exempel strömtransformatorer, brytare och reläer. Tidigare under hösten skickades 28 strömtransformatorer till Ukraina.

– Biståndet inom energisektorn kommer till verklig nytta, eftersom Ryssland har slagit hårt till mot Ukrainas energiinfrastruktur. Även finländska företag har på bred front svarat på begäran om att hjälpa Ukraina, säger näringsminister Mika Lintilä.

Finland kommer att sända mer bistånd inom energisektorn under slutet av året och i början av nästa år. Förberedelserna för att skicka bland annat strömtransformatorer, elnätskomponenter, stora generatorer och uppvärmningsanordningar pågår.

– Läget i Ukraina är ytterst allvarligt för civilbefolkningen, och hjälpbehovet i landet ökar. Vintern närmar sig och miljontals människor är utan el, uppvärmning och vatten. Finland fortsätter att skicka bistånd utifrån Ukrainas önskemål. Jag hoppas att finländarnas vilja att hjälpa kommer att förbli stark, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Biståndet inom energisektorn lämnas genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism). I Finland är det inrikesministeriet som samordnar statsförvaltningens civila bistånd.

Efter februari har Finland skickat mångsidigt materialbistånd till Ukraina

Sedan februari har Finland skickat 50 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina och fyra till Moldavien. Det har även skickats sex släckningsbilar och 13 ambulanser till Ukraina. Det civila materialbiståndets värde uppgår till över fyra miljoner euro. För närvarande bereds dessutom flera försändelser vars sammanlagda värde uppgår till flera miljoner euro.

Dessutom har experter skickats till Polen, Moldavien, Slovakien och det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) för att stödja samordningen av det bistånd som lämnas genom EU:s civilskyddsmekanism. ERCC samordnar det bistånd som man lämnar till Ukraina och dess närområden genom civilskyddsmekanismen.  

Ukraina kommer att behöva hjälp under en lång tid framöver

Den pågående biståndsinsatsen är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under en lång tid. Till följd av de attacker som trappats upp under hösten finns det ett massivt behov av utrustning särskilt inom energisektorn. Hela samhället från befolkningen till de myndigheter som upprätthåller samhällets funktioner behöver även i fortsättningen materialbistånd av olika slag. Civila förnödenheter som behövs för närvarande är bland annat läkemedel, första hjälpen-material, utrustning för nödbostäder, vattenreningstabletter, minröjningsutrustning, skyddsutrustning och material för motåtgärder på CBRN-området (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), reservkraftaggregat och bränsle. Behoven förändras hela tiden.  

Inrikesministeriet samordnar de donationer som kommer bland annat från företag, organisationer och den offentliga förvaltningen i Finland. Det effektivaste sättet för privatpersoner att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer. Donerade varor och förnödenheter levereras till dem som behöver hjälp via EU:s civilskyddsmekanism och i samarbete med ansvariga myndigheter i Ukraina. Europeiska kommissionen samordnar det bistånd som ges via civilskyddsmekanismen. På så sätt säkerställs att donationernas väg kan följas och att de säkert når fram.

Ytterligare information:

Pekka Tiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 227, pekka.tiainen@govsec.fi 

Mikko Jalo, inrikesministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med inrikesministern)

Sonja Hällfors, näringsministerns specialmedarbetare, tfn 0295 047 380, sonja.hallfors@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med näringsministern)

Det senaste