Tillbaka

Finland sände reservkraftaggregat och medicinsk utrustning till Ukraina

inrikesministeriet
Utgivningsdatum 9.11.2022 14.24
Pressmeddelande
lastning av långtradare.
Bild: Europeiska unionen 2022

Under oktober–november har Finland fortsatt att skicka civilt materialbistånd till Ukraina. Den 18 oktober skickades en långtradare med reservkraftaggregat som det finns ett stort behov av i Ukraina. I början av november skickades två långtradare med personlig skyddsutrustning. Biståndet lämnades genom Europeiska unionens civilskyddsmekanism (European Union Civil Protection Mechanism).

– Rysslands brutala anfallskrig har redan pågått i över åtta månader, och något slut är tyvärr inte i sikte. Vintern närmar sig och Ryssland riktar nu sina anfall mot Ukrainas energisystem. Situationen är ytterst allvarlig för civilbefolkningen. Behovet av utrustning är enormt bland annat inom energisektorn. Det är vår skyldighet att hjälpa. Finland fortsätter att skicka bistånd utifrån Ukrainas önskemål, säger inrikesminister Krista Mikkonen.

Sedan februari har Finland skickat 31 långtradare med civilt materialbistånd till Ukraina och fyra till Moldavien. Det har även skickats sex släckningsbilar och 13 ambulanser till Ukraina. Det civila materialbiståndets värde uppgår till över tre miljoner euro. För närvarande bereds dessutom flera försändelser vars sammanlagda värde uppgår till flera miljoner euro.   

Dessutom har experter skickats till Polen, Moldavien, Slovakien och det europeiska centrumet för samordning av katastrofberedskap (Emergency Response Coordination Centre, ERCC) för att stödja samordningen av det bistånd som lämnas genom EU:s civilskyddsmekanism. ERCC samordnar det bistånd som man lämnar till Ukraina och dess närområden genom civilskyddsmekanismen.  

Ukraina kommer att behöva hjälp under en lång tid framöver

Den pågående biståndsinsatsen är exceptionell och behovet av bistånd förväntas ännu fortsätta under en lång tid. Till följd av de attacker som trappats upp under de senaste veckorna finns det ett massivt behov av utrustning särskilt inom energisektorn. Räddningspersonalen arbetar för att skydda civilbefolkningen under mycket svåra förhållanden och de behöver fortsättningsvis olika former av materiellt bistånd. Civila förnödenheter som behövs för närvarande är bland annat läkemedel, första hjälpen-material, utrustning för nödbostäder, vattenreningstabletter, minröjningsutrustning, skyddsutrustning och material för motåtgärder på CBRN-området (kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära hot), reservkraftaggregat och bränsle. Behoven förändras hela tiden.  

Inrikesministeriet samordnar de donationer som kommer bland annat från företag, organisationer och den offentliga förvaltningen i Finland. Det effektivaste sättet för privatpersoner att hjälpa är att donera pengar till biståndsorganisationer. Donerade varor och förnödenheter levereras till dem som behöver hjälp via EU:s civilskyddsmekanism och i samarbete med ansvariga myndigheter i Ukraina. Europeiska kommissionen samordnar det bistånd som ges via civilskyddsmekanismen. På så sätt säkerställs att donationernas väg kan följas och att de säkert når fram.

Ytterligare information:
Pekka Tiainen, specialsakkunnig, tfn 0295 488 227, pekka.tiainen@govsec.fi 
Mikko Jalo, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 304 8522, mikko.jalo@gov.fi (förfrågningar om intervjuer med ministern)

Det senaste