Tillbaka

Språkprogrammet och traditionsdagen på agendan i nämnden för beredskap och säkerhet

Utgivningsdatum 8.6.2023 12.37 | Publicerad på svenska 8.6.2023 kl. 12.40
Pressmeddelande

Östra Nylands välfärdsområdes nämnd för beredskap och säkerhet tar på sitt följande möte ställning till bearbetningen av det språkprogram som ska omfatta hela välfärdsområdet. Nämnden möts den 13 juni 2023.

Språkprogrammet är ett sätt att säkerställa att medborgarnas språkliga rättigheter uppfylls som en del av hela välfärdsområdets verksamhet. Östra Nylands välfärdsområde är en tvåspråkig organisation, vars kunder betjänas enligt hens val på finska eller svenska.

Välfärdsområdets nationalspråksnämnden har bett om ett utlåtande om utkastet till språkprogram. Nationalspråksnämnden fortsätter arbetet med språkprogrammet, och ett nytt utkast kommer att utarbetas till hösten.

På traditionsdagen firas det regionala räddningsväsendet

På nämndens föredragningslista finns även grundandet av räddningsverkets traditionsdag. Enligt räddningsdirektör Peter Johanssons tjänsteinnehavarbeslut får Räddningsverket i Östra Nyland en traditionsdag den 16 oktober. Under dagen kan det regionala räddningsväsendet firas på olika sätt.

Historien bakom datumet sträcker sig nästan 100 år bakåt i tiden: Den första ordinarie brandkåren i östra Nyland inledde sin verksamhet i Borgå den 16 oktober 1905.

Nämndens föredragningslista 13.6.2023
 

Det senaste