Tillbaka

Säkerheten i escape rooms (flyktrum) granskas i Nyland

Utgivningsdatum 2.10.2023 9.55 | Publicerad på svenska 2.10.2023 kl. 10.05
Pressmeddelande
Fyra medlemmar ur Helsingfors räddningsverks ledningsgrupp i ett flyktrum.
Medlemmar ur Helsingfors räddningsverks ledningsgrupp besökte flyktrummet sommaren 2023.

Nylands räddningsverk riktar i höst tillsyn till escape rooms.

Föregående riktade tillsynsrunda genomfördes 2019, då tillsynen utfördes på riksnivå. Syftet med höstens tillsyn är att granska nuläget för säkerheten i lokalerna och utvecklingen av säkerheten i Nyland.

Räddningsverken har inte fått kännedom om några större olyckor i något escape room. Genom tillsyn strävar man i första hand efter att ingripa i eventuella risker och brister i förebyggande syfte. Verksamheten i escape rooms har också synats regelbundet mellan 2019 och 2023.

Under den riktade tillsynsrundan kommer man att besöka nästan alla escape rooms i Nyland. Det finns cirka 30 escape rooms att inspektera. Vid behov kan verksamhetsutövare eller fastighetsägare meddelas förelägganden att avhjälpa brister. Tillsynsbesöken planeras så att de inte stör kunderna. Tillsynsbesöken är avgiftsfria för verksamhetsutövarna.

Räddningsverken i Nyland informerar om resultaten av tillsynsrundan i slutet av rundan senare på hösten eller i början av vintern.

Under tillsynsrundan 2019 upptäcktes allvarliga brister i cirka vart tredje escape room i Nyland och lindriga brister i mindre än hälften av lokalerna. I ungefär en femtedel konstaterades inga brister alls.

Helsinki

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 23.2.2024 13:52
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 25.1.2024 14:18
Nyhet
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 19.1.2024 13:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 15.1.2024 15:00