Tillbaka

Larm från brandvarningssystemen

Utgivningsdatum 11.8.2023 14.17 | Publicerad på svenska 19.9.2023 kl. 10.39
Pressmeddelande
Räddningsenhet på motorvägen
Larm från brandvarningssystemet kräver nödvändigtvis inte alltid att man ringer nödnumret.

Larm från brandvarningssystemet kräver nödvändigtvis inte alltid att man ringer nödnumret och att en räddningsenhet skickas till platsen, utan brandvarningssystemets fellarm kan också stängas av på egen hand.

Brandvarningssystem i fastigheter orsakar ofta upprepade icke-brandlarm för räddningsverket.  Varken de boende i fastigheterna eller underhållsföretagen vet ofta inte hur de ska agera när brandvarningssystemet börjar larma.

Räddningsverket har för bostads- och fastighetsaktiebolagen gjort informationsblanketter om brandvarningssystemens larm. Syftet är att förse fastigheternas servicebolag och de boende med en enkel verksamhetsmodell som kan användas när brandvarningssystemet larmar och att förbereda för detta i förväg.

Larm från brandvarningssystemet kräver nödvändigtvis inte alltid att man ringer nödnumret och att en räddningsenhet skickas till platsen, utan brandvarningssystemets fellarm kan också stängas av på egen hand. Brandvarningssystemet gör inte ett automatiskt larmmeddelande till nödcentralen.
Vid en brand ring alltid nödnumret 112.

Sammanfattningsvis är instruktionerna vid larm från fastighetens brandvarningssystem följande:

  • Gör som om en brandvarnare i ditt hem skulle larma.
  • Ta reda på varifrån larmet kommer.
  • Om du ser rök, brand eller någon annan olycka, ring 112.
  • Om larmet är felaktigt, ring en överenskommen person på servicebolaget eller bekräfta larmet vid enheten självständigt enligt anvisningarna.

Om bostads- eller fastighetsaktiebolaget har bristfälliga anvisningar med avseende på brandvarningssystemets larm, är det bra att ladda ned informationsblanketten från räddningsverkets sida och placera den till exempel på trapphusets anslagstavla eller annan synlig plats. Detta underlättar och påskyndar räddningsverkets verksamhet när det kommer till platsen.

Helsinki

Det senaste

Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 24.11.2023 13:51
Två män vid datorn i lagerhallen. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 17.11.2023 13:40
Lentorahtin lastaus käynnissä. Pressmeddelande
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THLinrikesministerietsocial- och hälsovårdsministeriet Räddningsväsendet, 9.11.2023 8:02
Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 8.11.2023 8:43
äldre konstapeln Anssi Kinnunen och äldre kriminalkonstapeln Sami Kaskismaa från polisen och produktionsledare Henri Rahm från Valtra Oy Ab. Pressmeddelande
inrikesministeriet Räddningsväsendet, 7.11.2023 11:04